IJkbasis Loenermark

IJkbasis Loenermark

IJkbasis Loenermark – Zilvense heide – onderdeel van de Loenermark 

ijkbasis

Ten zuidwesten van Loenen staat de IJkbasis van het Nederlandse Rijksdriehoekmeetnet en heeft een lengte van 576,09226 meter.

Deze locatie is gekozen omdat het een vrij vlak dal met zandbodem is waar in de ondergrond geen breuklijnen lopen. Hierdoor is het de stabielste bodem van Nederland. Aan beide einden van de meetlijn staan zware betonnen constructies. Hierop kan de meetapparatuur gemonteerd worden. De eigenlijke meetpunten bevinden zich in kelder.

Volgens een internationale afspraak zou ieder Europees land een dergelijke basis moeten krijgen, maar alleen bij München is er nog één gebouwd. De ijkbasis werd in de jaren 1955-1957 gebouwd naar een Fins voorbeeld.
Door de GPS metingen werd de ijkbasis overbodig en daarom werd deze in 2000 buiten gebruik gesteld en tot een gemeentelijk monument verklaard.
Op 20 september 2007 is een renovatieplan van start gegaan en in het kader van dat project is bij de basis een informatiebord geplaatst. U kunt de ijkbasis per fiets of wandelend bereiken.

Hieronder vindt u 2 artikelen welke uitvoerig ingaan op de aanleiding tot, de voorbereiding van de aanleg in 1955-’57 en op wetenschappelijke- en technische details van de IJkbasis. Deze publicaties zijn uitgegeven n.a.v. de ‘verheffing’ in 2008 van de ijkbasis Loenermark tot Apeldoorns gemeentelijk (sinds 2017: rijks-) monument.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud