Nieuws uut Loenen

 • Sinds 9 jaar verschijnt er iedere maand op de laatste woensdag een nieuwsbulletin over Loenen.
 • Nieuws uut Loenen is bedoeld als spreekbuis voor Loenense verenigingen en stichtingen. Ook de kerken kunnen een bijdrage leveren.
 • De uitgave wordt gefinancierd door de Dorpsraad Loenen Zonnedorp en Lomivé. Tot nu toe werd ook ieder jaar een bijdrage van de gemeente ontvangen.
 • De inhoudelijke redactie bestaat uit Olga Oudt en Marian Zoet.
 • Plaatsing van ingezonden stukken gebeurt onder verantwoordelijkheid van de schrijver(s).
 • De stukjes mogen uit maximaal 250 woorden bestaan en moeten als onderwerp voorgenomen activiteiten hebben. Voor verslagen is helaas geen plaats. Dat laten we aan de reguliere media over.
 • De redactie kan bijdragen bekorten en/of redigeren.
 • Anonieme bijdragen worden niet geplaatst
 • Foto’s worden, indien er plaats, is opgenomen.
 • Het product wordt vormgegeven door Joop Nievaart en geprint bij Drukkerij Van Hierden.
 • De opzet van de digitale uitgave maakt Timon Luesink, Nathalie van Dijk zet alle stukjes op facebook en Esther Aleman is eindverantwoordelijk voor het digitale eindproduct.
 • Nieuws uut Loenen heeft ruim 800 gratis abonnees en er worden 400 stuks geprint.
 • De geprinte uitgave is op te halen bij de Spar, de Bruisbeek en het Gezondheidscentrum.
 • Voor een gratis digitaal abonnement kunt u contact opnemen met Esther Aleman, 055-3017124 of nieuws@web-vormgever.nl

Olga Oudt

Marian Zoet