Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid. Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door de Dorpsraad Loenen en de Lomivé. De verspreiding gebeurt digitaal per e-mail en voor de Loenenaar zonder e-mailadres zijn er ophaalpunten beschikbaar voor een gedrukt exemplaar.

Inschrijven Nieuws uut Loenen.

Schrijf u in en vul het onderstaande formulier in.

Redactie krant

Marian Zoet ( 055-3600244 )
Lian Brandsma (info@lianbrandsmauitvaartzorg.nl)

Ophaalpunten krant:
Spar Loenen en de Bruisbeek

Plaatsing van ingezonden stukken gebeurt onder verantwoording van schrijvers. De redactie kan bijdragen bekorten en/of redigeren. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst.

Digitale krant:
Esther Aleman ( 055-3017124 )
nieuws@web-vormgever.nl

Aanleveren kopij 

Stuur een e-mail met kopij naar: nieuwsuutloenen@kpnmail.nl

De Dorpsraad Loenen en de Lomivé zijn initiatiefnemers van de krant, vandaar dat er van hun hand uitgebreidere artikelen (over wat er in het dorp speelt) aangeleverd worden.

Instanties, verenigingen en goede doelen krijgen ruimte om iedere maand oproepen te doen of activiteiten voor de maand daarop aan te kondigen. Dit alles van niet commerciële aard. Zo worden dorpsgenoten geïnformeerd en wordt de participatie en levendigheid in het dorp vergroot.

Bedrijven kunnen via Lomivé (lidmaatschap) aangeven om voor bedrijf in beeld in aanmerking te willen komen. Ook besteedt Lomivé aandacht aan nieuwe bedrijven of initiatieven.

Voor plaatsing gelden verder de volgende richtlijnen:

  • Het dorpsbelang staat voorop.
  • De deadline. Iedere uitgave heeft een aanleverdatum voor kopij. Deze datum wordt ook altijd in de krant gepubliceerd.Om de krant de laatste woensdag van de maand uit te kunnen geven, is deze tijd nodig voor opmaak, samenstelling van de digitale versie, het drukken en verspreiden van de krant.
  • Ruimte om artikelen, nieuws te plaatsen is er door de hoeveelheid kopij, beschikbare ruimte en het karakter van de krant (activiteiten en actualiteit voor de maand daarop) niet. Daarvoor verwijzen we meestal naar andere huis-aan-huis uitgaven, omdat het uiteraard de moeite waard is te laten zien wat een actief dorp we zijn!
  • Maximaal  200 woorden
  • Alleen de redactie heeft de mogelijkheid op onze Facebookpagina berichten te plaatsen.U kunt daarop natuurlijk wel reageren. De mogelijkheid om uw foto’s van evenementen te gaan plaatsen een mooi actiepunt voor 2015!

Kopij agenda

KrantSluiting KopijVerschijningsdatum
februari 24 januari 31 januari
maart 21 februari 1 maart
april 21 maart 29 maart
mei 18 april 26 april
juni 23 mei 31 mei
juli 20 juni 28 juni
augustus 18 juli 26 juli
september 22 augustus 30 augustus
oktober 19 september 27 september
november 24 oktober 1 november
december 21 november 29 november
januari 19 december 27 december