Nieuws uut Loenen

Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid. Deze krant wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Loenen Zonnedorp en de Lomivé. De verspreiding gebeurt digitaal per e-mail en voor de Loenenaar zonder e-mailadres zijn er ophaalpunten beschikbaar voor een gedrukt exemplaar.

Bekijk hier de laatste edities van Nieuws uut Loenen

Inschrijven Nieuws uut Loenen.

Schrijf u in en vul het onderstaande formulier in.

Nieuwsbrief

Redactie krant

Marian Zoet ( 055-3600244 )
Olga Oudt (06-23335313)
nieuwsuutloenen@kpnmail.nl

Ophaalpunten krant:
Spar Loenen en de Bruisbeek

Plaatsing van ingezonden stukken gebeurt onder verantwoordelijkheid van de schrijvers. De redactie kan bijdragen inkorten en/of redigeren. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst.

Ophaalpunten: de Spar, het gezondheidscentrum en de Bruisbeek.

Voor (gratis) abonneren op de digitale uitgave:
Esther Aleman (055-3017124) of nieuws@web-vormgever.nl

Aanleveren kopij 

Stuur een e-mail met kopij naar: nieuwsuutloenen@kpnmail.nl

Vereniging Loenen Zonnedorp en de Lomivé zijn initiatiefnemers van de krant, vandaar dat er van hun hand uitgebreidere artikelen (over wat er in het dorp speelt) aangeleverd worden.

Instanties, verenigingen en goede doelen krijgen ruimte om iedere maand oproepen te doen of activiteiten voor de maand daarop aan te kondigen. Dit alles van niet commerciële aard. Zo worden dorpsgenoten geïnformeerd en wordt de participatie en levendigheid in het dorp vergroot.

Bedrijven kunnen via Lomivé (lidmaatschap) aangeven om voor bedrijf in beeld in aanmerking te willen komen. Ook besteedt Lomivé aandacht aan nieuwe bedrijven of initiatieven.

Voor plaatsing gelden verder de volgende richtlijnen:

  • Het dorpsbelang staat voorop.
  • De deadline. Iedere uitgave heeft een aanleverdatum voor kopij. Deze datum wordt ook altijd in de krant gepubliceerd. Om de krant de laatste woensdag van de maand uit te kunnen geven, is deze tijd nodig voor opmaak, samenstelling van de digitale versie, het drukken en verspreiden van de krant.
  • Ruimte om artikelen, nieuws te plaatsen is er door de hoeveelheid kopij, beschikbare ruimte en het karakter van de krant (activiteiten en actualiteit voor de maand daarop) niet. Daarvoor verwijzen we meestal naar andere huis-aan-huis uitgaven, omdat het uiteraard de moeite waard is te laten zien wat een actief dorp we zijn!
  • Maximaal  200 woorden
  • Alleen de redactie heeft de mogelijkheid op onze Facebookpagina berichten te plaatsen.

Laatste nieuwsberichten

De nieuwsberichten uit Nieuws uut Loenen vind u terug op onze nieuwspagina.

Kopij agenda 2021

Sluiting Kopij

19 januari – februari krant
16 februari – maart krant
23 maart – april krant
20 april – mei krant
18 mei – juni krant
22 juni – juli krant
20 juli – augustus krant
17 augustus – september krant
21 september – oktober krant
19 oktober – november krant
16 november – december krant
21 december – januari krant