Loenen Zonnedorp

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Sinds 4 november 1968 beschikt Loenen over een een vereniging van en voor dorpsbewoners. In 2019 is er een nieuwe vereniging opgericht Vereniging Loenen Zonnedorp.

De vereniging Loenen Zonnedorp beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid, om te wonen en te werken, van het dorp Loenen. Dit gebeurt enerzijds door het stimuleren en coördineren van activiteiten op sociaal en cultureel vlak. Anderzijds door het optreden als contact- en adviesorgaan voor de gemeente, instellingen en bewoners. Dit betekent onder andere dat Loenen Zonnedorp zorgt voor de belangenbehartiging van Loenen binnen de gemeente Apeldoorn. Waar mogelijk verwerft Loenen Zonnedorp ambtelijke en financiële steun vanuit de gemeente om activiteiten te ontplooien of in stand te houden. Het motto is:   “U woont en/of werkt met plezier in Loenen; gun een ander dat ook !”

Lid worden van Vereniging Loenen Zonnedorp
Loenen Zonnedorp is politiek neutraal en alle inwoners van Loenen, 18 jaar en ouder, kunnen lid worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 7,50 per jaar. Dit is alleen geldig wanneer u Loenen Zonnedorp machtigt om de contributie jaarlijks automatisch te incasseren. Zonder incassomachtiging bedraagt de contributie € 10,00 per jaar.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.