Dorpsklooster in Loenen

protestantse kerk loenen

Dorpsklooster in Loenen

Lian Brandsma heeft plannen om een dorpsklooster te starten. Een plek van rust, stilte en verbinding in deze maatschappelijk uitdagende tijd.

Een plek waar je in soberheid en eenvoud geïnspireerd raakt om je eigen spiritualiteit te verdiepen.

Een activiteit van het dorpsklooster, Lectio Divina, zal vanuit het kerkgebouw van de Protestantse gemeente Loenen plaatsvinden. Hierover is een akkoord bereikt met de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Loenen Veluwe. Medio april wordt gestart met deze Lectio Divina. Meer activiteiten volgen.

Lectio Divina

De reeks Lectio Divina kan een goede manier zijn om dichterbij God en bij je eigen spiritualiteit te komen. Letterlijk betekent het goddelijke lezing. Je kunt het ook vertalen als ‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met je hart’. Elke avond wordt gestart met een korte uitleg van Lectio Divina waarna we een tijd aandachtig stil zijn.

Meer activiteiten

Het dorpsklooster is volop in ontwikkeling. Op het verlanglijstje staan naast de Lectio Divina nog meer activiteiten: stiltewandelingen, samen zingen, een leesgroep, concert, stilteplek, completen/avondgebed en een inspirerende boekentafel.

Iedereen is welkom

Iedereen, gelovig of niet-gelovig, mag zich welkom voelen in het dorpsklooster.

Alle activiteiten zijn kortdurend en vinden eens per maand plaats op zaterdagochtend en/of donderdagavond. 

Zoals gezegd wordt er gestart met een Lectio Divina; de eerste keer is op donderdag 18 april van 19.00 tot 20.00 uur.

Aan het einde van elke activiteit is er ruimte voor een vrijblijvende gift, maar het is geen enkel bezwaar als iemand hier (even) geen financiële ruimte voor heeft.

Het dorpsklooster is bereikbaar via www.hetdorpsklooster.nl.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud