Wonen in Loenen

Loenen op de Veluwe een dorp met een lange historie.

loenen stratenLoenen is een dorp aan de rand van de Veluwe in de provincie Gelderland.
Het dorp Loenen bestond vroeger uit 2 delen, Lona en Sulvalda (het latere Zilven). Deze namen komen al voor sinds 838.

Loenen heeft ca. 3.200 inwoners en is een dorp met een landelijk en groen karakter. Loenen bestrijkt een gebied van 3.691 hectare, waarvan 6 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Het buitengebied van Loenen bestaat uit bos- en heidegebieden zoals het  de Loenermark, Zilvense Heide, de Loenense Hooilanden en het Zilvense Broek.
Het aantal winkels in Loenen wordt steeds minder. Loenen heeft wel een eigen supermarkt "De Spar" en diverse specialiteiten winkels. Sinds kort wordt er weer gebouwd in Loenen, dat heeft jaren stil gestaan. Loenen kenmerkt zich ook met een actief verenigingsleven, voor zowel oud als jong.

De verhouding tussen Gemeente Apeldoorn en Loenen.

loenenLoenen valt sinds 1881 onder de Gemeente Apeldoorn. In het verleden kreeg Loenen weinig steun van de Gemeente. De meeste Loenenaren hebben dan ook een steentje bij gedragen om Loenen te maken zoals het nu is. Hetzij in menskracht en/of in het doen van een gift. Zo is het zwembad gebouwd, evenals het verenigingsgebouw “de Brink”. Waar we veel plezier aan beleven. De samenwerking met de Gemeente Apeldoorn is gelukkig een stuk beter geworden.

In 2013 is Loenen verkozen tot het Energiekste dorp van Apeldoorn. Een prijs om het dorp energie zelfvoorzienend te maken. Via een Europees project is er 200.000 euro aan subsidie gekregen. Daarmee zijn inmiddels ruim 50 woningen voorzien van zonnepanelen en 30 huizen geïsoleerd. Bewoners besparen jaarlijks op energiekosten. Een deel van die kosten vloeit weer terug in het fonds zodat dat geld weer in energiebesparing kan worden gestoken.

De Dorpsraad Loenen

Loenen heeft een Dorpsraad. Deze beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Loenen. De Dorpsraad stimuleert en coördineert activiteiten op sociaal en cultureel vlak. Daarnaast zijn zij het contact- en adviesorgaan voor de gemeente, instellingen en bewoners. De Dorpsraad zorgt o.a. voor de belangenbehartiging van Loenen binnen de gemeente Apeldoorn. Indien mogelijk verwerft de Dorpsraad ambtelijke en financiële steun vanuit de gemeente om activiteiten te ontplooien of in stand te houden.