Natuur en Milieu

Loenen ligt midden op de Veluwe. Dat betekent veel prachtige bossen in de directe omgeving, de achtertuin loopt tot Arnhem. De Loenermark heeft schitterende heidevelden en houdt u meer van de vlakte, dan gaat u over het kanaal en vindt u de Loenense Hooilanden. Wilt u weten wat er nog meer is te vinden qua natuur kijk dan even op het bezoekersgedeelte over de natuur.

Loenen Energie Neutraal

Wanneer men in zo’n prachtige omgeving woont met zoveel groen en natuur om je heen dan wil je ook goed zorgen voor het milieu. Een groep Loenenaren heeft meegedaan aan de wedstrijd die de Gemeente Apeldoorn had uitgeschreven.
Met deze wedstrijd wilde Apeldoorn dat één van de kernen of dorpen versneld stappen zou zetten richting energieneutraliteit. Loenen won deze prijs en hiervoor werd een  bedrag van € 200.000,00 beschikbaar gesteld. Inmiddels ziet u veel zonnepanelen op de daken, maar er is ook in veel woningen spouwisolatie toegepast. Hiervoor kan men gedurende 5 jaar de helft van de kosten lenen van de LEN (Loenen Energie Neutraal). Vervolgens betaalt men dit bedrag in 5 jaar terug – 15%. Dit bedrag wordt teruggestort in de Stichting Loenen Energie Neutraal. En met dit geld kunnen anderen weer geholpen worden om ook te investeren in duurzaamheid. Dit is een uniek concept. Ook is er een project met waterkracht die stroom opwekt. Op de site van de LEN vindt u uitgebreide informatie.

Stichting Duurzame Projecten Loenen

De Stichting Duurzame Projecten Loenen (DPL) is in 2017 opgericht en heeft als doel het creëren en ondersteunen van initiatieven om de duurzaamheid en de leefbaarheid in het dorp Loenen te bevorderen in het kader van Zonnedorp Loenen.

Activiteiten: De activiteiten van DPL bestaan uit het aantrekken en implementeren van verschillende (subsidie) projecten in Loenen. Het eerste project van de stichting is de ontwikkeling van een virtuele energiecentrale. Op de site van de Stichting vind u meer informatie.

Energie Coöperatie Loenen

De Energie Coöperatie Loenen (ECL) is op 9 mei 2019 opgericht met als doel het gebruik van duurzame energie in Loenen te stimuleren om ons dorp energieneutraal te maken. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van Loenen mee kunnen doen. Zowel mensen met een smalle beurs, bewoners van een huurhuis of een huis met een dak dat niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen als huiseigenaren en bezitters van zonnepanelen.
Het is een leden coöperatie van en voor alle inwoners van Loenen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en meebeslissen en mee investeren. Op die manier hopen we zoveel mogelijk inwoners van Loenen te betrekken bij de energietransitie om de voorkomen dat er rond dit onderwerp een nieuwe tweedeling in de samenleving gaat ontstaan.

Zo doen we dat
Wij wekken samen met medebewoners en bedrijven uit ons dorp groene stroom op. En dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf.  Word lid en krijg gratis de laatste tips over energiebesparing en groene stroomopwekking. Word een participant en investeer in zonne-energie op een van de Loenense daken en ontvang aantrekkelijk rendement! Zo stimuleren we de lokale economie en maken we ons dorp een stuk groener.

Meer informatie over de Coöperatie of wilt u lid worden kijk op de website.

Wilt u uw auto, fiets of scooter elektrisch opladen? Kijk dan op de website voor het dichtbij zijnde oplaadpunt.

Stichting Vrienden van Loenense bossen

Zoveel mogelijk open houden van de Loenense bossen voor de inwoners van Loenen, alsmede recreanten; het samen met de eigenaar en de beheerder van de bossen zorg dragen voor het in stand houden respectievelijk in ere herstellen van de cultuurhistorische waarden en zaken van de Loenense bossen zodat de cultuurhistorie in de breedste zin voor jong en oud behouden en toegankelijk blijft. De Stichting was tijdens haar oprichting al een aantal maanden actief en heeft inmiddels al een tweetal zaken gerealiseerd. Het Zwerfkeienpad, stenen tafel en picknicktafels en banken. Op de planning staat de uitkijktoren. Meer informatie vindt u op de website.

Afval scheiden

De Gemeente Apeldoorn gaat steeds verder met het scheiden van afval. Loenenaren hebben inmiddels 3 containers bij huis. Eén voor restafval (de grijze), één voor GFT (groente, fruit, tuin afval) (de groene) en de oranje. Hierin mag plastic, blik en pakken. Het is makkelijk om de afvalkalender uit te printen zodat u exact weet wanneer welke container wordt geleegd. Voor de grijze moet u tijdig een afspraak maken om te laten legen. De informatie hiervoor vindt u op de afvalkalender.
Muziekvereniging OLTO komt al vele jaren het oud papier bij de woningen ophalen. Ook hiervoor is een vast rooster opgesteld. Het oude papier gaat direct naar Smart Packaging Solutions en wordt weer verwerkt tot nieuw papier.

Oud-ijzer wordt ingezameld ten bate van de protestantse en katholieke kerk in Loenen. Elke laatste zaterdag van de maand af te geven bij het bouwbedrijf van Derksen, hoek Hoofdweg-Vrijenbergweg, van 10.00 – 12.00 uur. Is het teveel om zelf te brengen, neem dan contact op met Jan Brugman 055-5051458 of Ap Kobussen 055-5051136.

Mazzelschuur.  Op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 12.00 uur kunt u spullen brengen. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en ook te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd druk en gezellig en velen weten de weg inmiddels te vinden.

Hondenbelasting
In veel steden en dorpen wordt hondenbelasting geïnd. In Loenen is dit niet het geval. Er zijn namelijk geen hondenuitlaatplekken in het dorp. Dat betekent niet dat men de hondenpoep gewoon kan laten liggen. Wees sociaal en ruim in de bebouwde kom de poep van uw hond even op, zodat niemand er last van heeft.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud