Nieuws voor inwoners

G-Voetballers Loenermark zijn weer begonnen

Vrijdag 24 augustus is de training voor de G-Voetballers van voetbalvereniging Loenermark weer begonnen. Zij trainen iedere vrijdagavond van 18:45 tot 19:45 uur. G-Voetbal, of aangepast voetbal, is voor iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Vanaf ongeveer 6 jaar kun je bij Loenermark voetballen, er is geen boven leeftijdsgrens. Loenermark streeft ernaar om door…
Lees meer

Bezoek “de Huiskamer”

De Huiskamer is kleinschalig van opzet, waar we gezellig met elkaar samenzijn met een lekker kopje koffie of thee. Ook doen we een activiteit zoals: foto’s van oud Loenen bekijken, geheugentraining, een spelletje of iets creatiefs. De huiskamer wordt georganiseerd door vrijwilligers, die bekend zijn met vroeger en nu in Loenen. Er zijn aan bezoek…
Lees meer

Wandelen

De Loenense Lurvenlopen zijn gestopt. Maar eruit voortgekomen zijn mooie alternatieven: Enthousiast geworden wandelaars kunnen gewoon door blijven wandelen bij. “De stappers of De doorstappers”. “De stappers” voor korte afstanden Wandelen op de donderdagmiddag vanaf 14:00 uur bij de Bruisbeek. Contactpersoon: Danielle Streppel 06 55 69 39 94 “De doorstappers” voor langere afstanden Wandelen op…
Lees meer

VrouwenContactgroep Loenen springlevend!

De vakantie is weer voorbij. Het verenigingsjaar wordt in september voortgezet met de Dagfietstocht op 5 september. Altijd weer een superleuke tocht, die georganiseerd wordt door twee van onze leden. Tijdens de maandbijeenkomst op 12 september gaat Mieke van Oostveen- Verstraete onder andere voordragen uit het werk van Annie M.G. Schmidt. Mieke is voordrachtskunstenaar en…
Lees meer