Voortgang verkeersdiscussie

Voortgang verkeersdiscussie

Al vele jaren wordt er gesproken over het verbeteren van het wegennet tussen Apeldoorn en Dieren. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden vragen lokale knelpunten op te lossen.

De Provincie Gelderland is daarom bezig met een Regionale Koersnota. Zowel voor als na de zomer van 2022 worden inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden over de verschillende onderdelen van de Koersnota geraadpleegd. Reacties en ideeën uit de omgeving worden betrokken bij de besluitvorming. Vaststelling van de nota is gepland eind 2022.

De Regionale Koersnota is bedoeld om duidelijkheid te geven aan de gewenste en zorgvuldige aanpak van het wegennet in Eerbeek en Loenen. Een doel van de Koersnota is afstemming bereiken tussen de maatregelen die Apeldoorn, Brummen, Rheden en de Provincie willen realiseren. De dorpsraad praat op diverse fronten mee ter verbetering van de situatie op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg. De bezoeken vorige maand van gedeputeerde Markink en de statenleden moet in dat kader worden bezien.

Wij willen dat in Loenen het dorpse karakter meer zichtbaar wordt door onder meer de snelheid door het dorp tot 30 km per uur terug te brengen en meer veilige oversteekplaatsen te realiseren. Dit zal de veiligheid en leefbaarheid ten goede komen. Ook willen wij een onafhankelijk gezondheidsonderzoek onder andere in verband met fijnstof en geluidshinder.

In de Provinciale nota zal uitgegaan worden van de functionele indeling van het verkeerssysteem, de werking ervan en het beoordelen van nieuwe knelpunten. Leidende principes zijn vuistregels die richting geven, zodat je weet dat je de goede dingen doet, op de juiste manier. Er wordt gewerkt op basis van bestaande onderzoeken. Ook wordt het recent afgeronde verkeersveiligheidsonderzoek van Apeldoorn naar de gemeentelijke kanaalroute erbij betrokken. De Dorpsraad heeft de indruk dat eindelijk goed gekeken wordt naar de samenhang tussen het verkeer op de verschillende wegen. Wij zullen op dat “Waterbed effect” al onze aandacht richten.

In de nota zullen knelpunten en oplossingsrichtingen in kaart worden gebracht. Deze komen in een uitvoeringsprogramma dat gedragen moet worden door de drie gemeenten én de provincie én belanghebbenden. De dorpsraad roept dan ook de gemeente Apeldoorn op eindelijk en volledig mee te werken aan het project Eerbeek Loenen 2030 en deze Regionale Koersnotitie.

Op: www.Gelderland.nl/kaarten-en-cijfers zijn allerlei gegevens te vinden. Boeiend om een kijkje te nemen!

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud