Henk Limpers erelid Loenens Paardenfonds

Henk Limpers erelid Loenens Paardenfonds

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Loenens Paardenfonds vond een wisseling in het bestuur plaats. Henk Limpers had aangegeven, dat hij wilde stoppen met het penningmeesterschap. Het bestuur had in Theo Jansen een, in haar ogen, geschikte kandidaat gevonden als opvolger en stelde deze aan de vergadering voor. Hij werd verkozen en na de functie overdracht werd Limpers door voorzitter Jan de Jong bedankt voor de 39 jaar waarmee hij met grote zorgvuldigheid en veel enthousiasme had bijgedragen aan het succes van het fonds. Deze dank ging vergezeld met de gebruikelijke bos bloemen. Tevens stelde de voorzitter namens het bestuur voor, om Limpers als dank te benoemen tot erelid, hetgeen door de vergadering met algemene stemmen werd aangenomen.

Het Loenens Paardenfonds is een onderlinge paardenverzekering, die in mei 1900 werd opgericht. Dit om de aangesloten plaatselijke agrariërs een zekerheid te bieden in de toen zo noodzakelijke voortgang van het gebruik van hun werkpaarden. De vereniging is na een grote bloeiperiode in de jaren ’30, ‘40 en ’50, door de mechanisatie van de landbouw wel afgenomen. De echte werkpaarden werden langzamerhand vervangen door de wat luxere paarden die ook voor de sport konden worden gebruikt. Het huidige bestand van de verzekerde paarden bestaat dan ook nagenoeg uit sport- en hobbypaarden en -pony’s. De vereniging is richting het 125 jarig jubileum, voornemens weer meer ruchtbaarheid aan haar bestaan te geven. Om paard- en ponyhouders de mogelijkheid te bieden om hun paarden en pony’s, tegen een relatief laag bedrag, te kunnen verzekeren. Daartoe zal de komende tijd op verschillende manieren promotie gemaakt worden. Heel blij is het bestuur met een geheel nieuwe website www.loenenspaardenfonds.nl

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud