Vacature secretaris Loenen Zonnedorp

Vacature secretaris Loenen Zonnedorp

17 april 2023 is de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Daar zal ik afscheid nemen als secretaris. Het is genoeg geweest. De afgelopen jaren heb ik me met veel plezier ingezet voor ons prachtige dorp. Ik heb genoten van de vele contacten binnen en buiten Loenen. Wie wil deze “spin in het web” functie van mij overnemen? Voor inlichtingen, neem contact op. Ik beantwoord graag alle vragen!

Marian Zoet

NB Nieuws uut Loenen blijf ik gewoon doen.

Taakomschrijving

  • De secretaris organiseert de vergaderingen van het bestuur, ledenvergaderingen en de besluitvormingsprocessen hiervan, inclusief verslaglegging.
  • Hieronder valt ook de administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van mailings en de ledenadministratie;
  • De secretaris adviseert over naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • De verenigingssecretaris zorgt dat bestuur en leden binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren,
  • De secretaris speelt als oliemannetje een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten.
  • De secretaris functioneert als klankbord, betrekt interne en externe contacten waar nodig voor het realiseren van zaken en weet mensen binnen de dorpsraad bij elkaar te krijgen.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud