Subsidiemogelijkheden

Er vinden veel activiteiten plaats in ons mooie dorp. En daar zijn meestal kosten mee gemoeid. Wat velen wellicht niet weten, is dat er diverse subsidie/sponsormogelijkheden zijn. De eerste is een regeling van de gemeente Apeldoorn die het initiatievenfonds wordt genoemd. Activiteiten die ten goede komen aan de inwoners van Loenen vallen hieronder. Op www.apeldoorn.nl/inwonersinitiatieven kan je hier alles over lezen. Voorwaarde is wel dat je zelf ook een gedeelte van de kosten voor je rekening neemt, dat kan overigens ook (deels) in natura (vrijwilligersuren of materialen). 

Ook daagt de gemeente je uit om na te denken of je wellicht taken van de gemeente beter/goedkoper kunt (Right-to-Challenge). Voor dit soort ideeën kan je ook subsidie krijgen. Verder heeft Dorpsraad Loenen Zonnedorp een beperkt budget beschikbaar om activiteiten te ondersteunen.  Dat geldt ook voor Lomivé. Op de website Loenenopdeveluwe.info staat onder het onderdeel “Inwoners” een verwijzing naar “Loenen Zonnedorp”. Als je daarop klikt zie in het menu “Over Loenen Zonnedorp” een kopje “Aanvraag Sponsoring”. Daar staat een formulier, wat je kan invullen en naar ons of de Lomivé (of allebei) kan mailen. Het beleid van Loenen Zonnedorp is dat we bijzondere of eenmalige evenementen/activiteiten sponsoren. Dus geen exploitatiekosten en ook geen feesten en partijen, tenzij het iets bijzonders is als een jubileum. En eenmaal verstrekte subsidies geven ook geen recht op jaarlijkse herhaling.

Als je hulp nodig hebt bij bijv. de aanvraag voor het initiatievenfonds of andere vragen hebt, helpen we je graag (mail naar secretaris@loenenzonnedorp.nl)

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste