N786 (Eerbeekseweg)

N786 (Eerbeekseweg)

Sinds een aantal jaren valt de N786 onder Eerbeek – Loenen 2030, een initiatief van de IKEL (Industriekern Eerbeek Loenen) en de Provincie. Eerbeek-Loenen 2030 is ontstaan om met name de infrastructuur van de Papierindustrie te verbeteren.

Naast de infrastructuur ging het ook om welzijn en duurzaamheid werd er gezegd. Ook Loenen kent een papierindustrie en een fiks aantal bedrijven zoals wasserijen, een farmaceutisch bedrijf, een glasdiscount, matrassenfabriek, een bedrijventerrein, bloeiende toeristenindustrie en nog vele andere ondernemers (klein en middelgroot)

De afspraak met de Provincie was om te kijken en te meten of na het voltooien van de zuidelijke route (vanaf de papierindustrie in Eerbeek ontsluiting via Dieren richting het Zuiden) er minder verkeer door Loenen zou komen. De afspraak was ook om na de tellingen te kijken of (50% minder verkeer) gehaald kon worden, zo niet, zou er met Loenen gekeken worden naar een alternatief traject rond Loenen.

Dit is door allerlei verhalen vanuit de Provincie nooit gebeurd, er werd gesteld dat de Provincie geen geld meer had, men liet dus Loenen vallen als een baksteen.

Met man en macht werd en wordt er verkeer, zonder te letten op  leefbaarheid, via de N786 en de N789 (resp. de Eerbeekseweg en de Hoofdweg) door Loenen geperst. Vooral de Eerbeekseweg is veel te smal en te druk.

Al snel kregen we het bewijs in handen dat er rond diverse dorpen in Gelderland met gelijk en zelfs minder verkeeraanbod wel rondwegen werden aangelegd.

Loenen wil serieus genomen worden. Zolang Eerbeek-Loenen 2030 bestaat is er niets voor en aan Loenen gedaan, ondanks alle toezeggingen. De huidige onderhoudsbeurt aan de Eerbeekseweg is ook alleen gericht op het makkelijker door laten rijden van het vele vrachtverkeer.

Het wordt nu echt tijd om te protesteren tegen zoveel onrecht, we hebben een fantastische sociale cohesie in Loenen opgebouwd dit willen we niet verliezen. We kunnen de leefbaarheid en welzijn in ons dorp niet zomaar kapot laten maken! Ook Loenen heeft na ruim 44 jaar praten over de N786 recht op een oplossing en recht op welzijn en leefbaarheid in ons prachtige dorp.

In de maand maart verwachten we een werkbezoek van een aantal Statenleden. Het lijkt ons goed om zichtbaar te maken dat wij erg boos zijn over de gang van zaken.

Daartoe zijn we bezig met plannen maken.

Wilt u ons hierbij helpen? U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Dorpsraad: secretaris@loenenzonnedorp.nl

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud