Recreatiezonering op de Veluwe

Schaapskooi Loenen

Recreatiezonering op de Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel gaan we op zoek naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en de mens. 

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Stikstofdepositie, verdroging en versnippering spelen hier een belangrijke rol, maar ook verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Om een betere balans te vinden tussen recreatiemogelijkheden en voldoende rust in de kwetsbare delen van de Veluwe is er een recreatiezoneringsplan gemaakt. Hier hoort ook een zoneringskaart bij en deze geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Om voldoende rust te creëren moeten er maatrelen worden genomen. Voor de Loenermark betekent dit dat er op sommige plekken stukken van routes worden verlegd om bijvoorbeeld kwetsbare overgangen tussen bos en heide te ontzien. Daarnaast worden er enkele paden teruggegeven aan de natuur waardoor er meer rust en minder verstoring is. Uiteraard blijft er ruim voldoende mogelijkheid om op de Loenermark te blijven wandelen en van de natuur te genieten.
Voor meer informatie over recreatiezonering op de Veluwe en verdere besluitvorming kijkt u op sprekend.gelderland.nl/recreatiezonering daar vindt u ook een kaartbeeld met de zonering rondom Loenen.

De recreatiezonering is in samenwerking met de provincie, gemeentes, terrein beherende organisaties, particulieren en belanghebbenden vormgegeven.

Geldersch landschap en Kasteelen

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud