Dorpsraad Loenen Zonnedorp

werken en ondernemen

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

In het stuk van de Provincie staat dat er gepraat gaat worden. Een eerste gesprek is inmiddels achter de rug, een vervolg is gepland.

Duidelijk is door ons gesteld dat we het niet eens zijn met het ingenomen standpunt dat een rondweg of opwaardering van de Kanaalroute op voorhand uitgesloten zijn. Dit besluit is eenzijdig door de provincie genomen.

Wel zijn we van mening dat er in ieder geval maatregelen op korte termijn nodig zijn om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.

Het uitgangspunt moet zijn dat op het leven in het dorp Loenen de nadruk moet liggen. We hebben niet te maken met de N786 die het primaat legt op het doorgaande verkeer, maar met de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg, waar heel veel mensen wonen en oversteken en boodschappen doen.

Dat kan door in Loenen het dorpse karakter meer zichtbaar te maken. Door onder meer de snelheid door het dorp tot 30 km per uur terug te brengen en meer veilige oversteekplaatsen te realiseren. Maar ook door meer groen langs de wegen. Ook willen wij een onafhankelijk gezondheidsonderzoek onder andere in verband met fijnstof en geluidshinder.

Tijdens de bespreking kwam ook de situatie bij den Eikenboom aan de orde, Veel is daar mogelijk door de toezegging van de eigenaar dat hij nadrukkelijk mee wil werken aan veel meer groen op de locatie.

We houden u op de hoogte van de voortgang.

Ten slotte, het monumentje van de Polarbear is op ons verzoek door de Provincie voorzien van een terrasje en een haagje. Het is nu een mooi plekje geworden, waar de met respect herdacht kan worden.

Delen:

Gerelateerde berichten

Informatieavond Den Eikenboom op 23 november

In 2020 hield initiatiefnemer Fred Janssen een goed bezochte informatiebijeenkomst voor Loenenaren over zijn plannen met Den Eikenboom. Daarin beloofde hij het dorp opnieuw bij te praten als de plannen

Start actie ‘Samen de winter door’

De winter staat voor de deur en ondanks dat de overheid bijspringt met een prijsplafond blijft het zaak om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarom hebben alle energie coöperaties van

protestantse kerk loenen

Actie Solidariteit Energiekosten

In de maanden november en december van dit jaar ontvangen alle huishoudens een compensatie van 190 euro voor de hoge energierekening. Niet iedereen heeft deze compensatie echter even hard nodig.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.