Dorpsraad Loenen en de DKK

Dorpsraad Loenen en de DKK

De DKK staat voor Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen en komt op voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen in Gelderland en werkt voornamelijk vraag gestuurd.

Na een bezoek van bestuursleden van de Dorpsraad aan de Algemene ledenvergadering van de DKK, waar een presentatie van hun werkzaamheden werd gegeven is er door ons bestuur contact gezocht om een plan te maken om onze belangen goed in kaart te brengen en stappen vooruit te zetten in het belang van onze inwoners. Er gebeurt op allerlei niveaus zoveel binnen Loenen, dat ondersteuning zeer welkom is. Met name op het gebied van wonen en zorg hebben we de echt steun nodig.

Zo willen we graag weten wat de wensen van de Loenenaren zijn wat- en voor wie er in Loenen gebouwd gaat worden.  Dit kan de DKK voor ons verzorgen door met de inwoners te praten en dan een rapport te maken dat voor ons en de Gemeente Apeldoorn een belangrijke indicatie is om de woonwensen van de inwoners in kaart te brengen. Dit betekent dat er vanuit de bevolking wensen worden neergelegd waar de Gemeente dan rekening mee moet houden.  Dus niet bovenaf bepalen wat goed is voor de inwoners van Loenen, maar met een echt bottom-up proces.

Daarnaast wordt een Dorpsontwikkelingsplan gemaakt waarin naar de leefbaarheid van het Dorp wordt gekeken: dus doelstellingen per thema verder ontwikkelen zoals voor de woningbouw, zorg, verkeersveiligheid, groen, toerisme, duurzaamheid, verenigingsleven en voorzieningen. Dit wordt behandeld binnen de vraaggesprekken die de DKK met een flink aantal inwoners van allerlei leeftijden zal houden.

We zijn ervan overtuigd dat we binnen deze samenwerking de juiste stappen voorwaarts kunnen maken. Uiteraard wordt dit in overleg met de Gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland gedaan.                                                      We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud