De Tweede Stee en De Poort extra aantrekkelijker voor kinderen

De Tweede Stee en De Poort extra aantrekkelijker voor kinderen

Muziekonderwijs

Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen beide basisscholen in Loenen met muziekvereniging Olto over het muziekonderwijs op school. Na een enthousiaste kennismaking werden er concrete plannen gesmeed om vanaf dit schooljaar, samen met Olto, cultuureducatie op de basisschool dorpsbreed een boost te geven. Het eerste doel daarbij is om een meerjarig lesprogramma op te stellen waar muziekeducatie een onderdeel van gaat vormen.

Er was wel enige voorbereidingstijd nodig, omdat ook de financiële middelen hiervoor op orde moesten zijn. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij Cultuurwijzer voor ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). CMK is een stimuleringsregeling gefinancierd door de rijksoverheid en de gemeente Apeldoorn met als doel het verbeteren van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Ook had muziekvereniging Olto zich aangemeld bij de Rabo Clubsupport actie, om kunststof instrumenten te kunnen financieren.

Alle inspaninningen zijn niet voor niets geweest, op 30 september was het zover en vond de feestelijke opening plaats van dit unieke muziekonderwijsproject. Om de start van dit project te vieren kwamen wethouder Detlev Cziesso en zijn beleidsadviseur, Julie Flesseman, samen met het team van Cultuurwijzer langs.

Leerlingen van de Poort en de Tweede Stee waren hierbij aanwezig. Beide scholen werden bekroond met een ‘kwaliteitsstempel’, een CMK muurschildje.

Dankzij dit unieke project gaan de kinderen van de Loenense basisscholen structureel en professioneel muziekonderwijs op school krijgen. Naast dat het heel leuk en leerzaam is om met muziek bezig te zijn kan meer muziek in de samenleving ook een verbindpunt zijn tussen het onderwijskundig, cultureel en maatschappelijk veld.

Delen:

Gerelateerde berichten

Uitbreiding trainersstaf voor G voetbal

Loenermark zoekt aanvulling voor de trainersstaf met betrekking tot G-Voetbal. Het gaat om een uurtje trainen in de 2 weken. De training is op vrijdagavond van 18:45-19:45 uur. Info via

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: Vrijwilligers gezocht!

De ambachtelijke papierfabriek en museum ‘De Middelste Molen’ te Loenen heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers (m/v). De Middelste Molen wordt jaarlijks bezocht door ca. 10.000 mensen. Ruim 50 vrijwilligers leiden

Duofiets

Het mooie weer komt er weer aan, dus wordt het tijd om eens een mooie fietstocht te gaan maken. Daarvoor is er voor hen, die er graag eens op uit

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.