N786, Eerbeekseweg

werken en ondernemen

N786, Eerbeekseweg

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Door den Eikenboom en de Dorpsraad is een kort geding aangespannen tegen de Provincie Gelderland. Het gaat over de handelswijze van de Provincie met betrekking tot de N786 (Eerbeekseweg).

Duidelijk in de uitspraak van het Kort Geding is dat Loenen en den Eikenboom op alle fronten het kort geding hebben gewonnen.      

De Kort-Geding rechter heeft de primaire rechtsgrond uit de dagvaarding geheel overgenomen.

  • dat de N786 in de dorpskom Loenen niet geschikt is/was voor het geleiden van zwaar vrachtverkeer
  • dat de (niet betwiste) verbreding ervoor zorgt dat bredere voertuigen w.o. zwaar vrachtverkeer zonder problemen gebruik kunnen maken van de N786
  • dat daardoor sprake is van een gewijzigde weginrichting en van een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat het weggedeelte kan gebruiken
  • dat om deze redenen een verkeersbesluit nodig is.

De rechter heeft in aanvulling daarop ook nog laten meewegen dat de wegwerkzaamheden deel uitmaken van een groter geheel van (deels verkeersbesluitplichtige) werkzaamheden t.b.v. een betere geleiding van zwaar vrachtverkeer.

Vorige week heeft de Provincie hoger beroep aangetekend tegen het vonnis.

De provincie heeft nieuwe telgegevens, deze worden nu bekeken en komen daarna beschikbaar.

Zelf zijn we in provinciale telgegevens gedoken die openbaar en dus voor ieder te vinden zijn op internet. De aantallen fietsers die dagelijks den Eikenboom aan één van beide kanten passeren zijn enorm. Op zaterdag waren dat er in juni 2020: 1630, op zondag 1540 en op een weekdag 1420. Voorwaar geen geringe aantallen, die aan onze eis om veiliger fietspaden bij den Eikenboom kracht bij zetten.

Er was een akkoord tussen Loenen/Apeldoorn en de dorpen rond de N786 met de Provincie. Uitgangspunt was 50% minder verkeer door Loenen. Hiermee is de Dorpsraad destijds akkoord gegaan. Overigens is meerdere malen beargumenteerd dat de N786 (door Loenen) steeds drukker wordt door nieuwbouw, toenemend toerisme, het Ereveld, de Veteranenbegraafplaats en ouder wordende inwoners (moeizaam veilig oversteken naar de Spar). We worden in Loenen al ruim 44 jaar doorsneden door twee Provinciale wegen en de route langs het Kanaal Zuid die met het jaar drukker en drukker worden met alle gevolgen voor het welzijn van Loenen en haar inwoners.

De argumentatie van de provincie dat er geen geld is voor aanleg van een alternatieve route om Loenen spreekt ons totaal niet aan. Tijdens de besluitvorming over de besteding van geld van de provincie, worden ook prioriteiten, zoals noodzaak, gesteld. Geld is nooit het enige argument. Zet Loenen maar boven aan de lijst met uit te voeren werkzaamheden.

De argumenten daarvoor zijn tweeledig:

  1. Het welzijn van de inwoners van Loenen is ernstig in gevaar door de veelheid aan (vracht) auto’s
  2. De mogelijkheden voor de werkgelegenheid in Eerbeek en Loenen wordt zo gewaarborgd.

Het is afwachten af wat er nu verder gaat gebeuren.

Welzijn is een groot goed, en ook de Gemeente Apeldoorn is deze mening toegedaan en vecht samen met ons voor de leefbaarheid van ons mooie dorp.

We houden u op de hoogte en knokken door tot er een bevredigend resultaat is.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud