Bezoek Gemeenteraadsleden aan Loenen

gemeente apeldoorn

Bezoek Gemeenteraadsleden aan Loenen

Op 8 december bezoeken leden van de Gemeenteraad Loenen. Van iedere fractie komen twee leden. De avond wordt gehouden in de Brink, inloop is om 19.00 uur met koffie en thee, aanvang van de avond is om 19.30 uur.

Een raadslid is gesprekleider, die opent en sluit de raadsbijeenkomst op locatie. In ons geval is de gespreksleider Sytse Wiering.

De avond wordt verzorgd door de Raadsgriffie van de Gemeente Apeldoorn.

Het avondprogramma heeft een vrije invulling met input vanuit de fracties en vanuit het dorp (Dorpsraad). De thema’s zijn onderwerpen waar de Gemeenteraad zelf over gaat. College en ambtenaren weten dat deze bijeenkomst zal komen maar speelt bij de programmering geen actieve rol. Dorpenmanager en Dorpenwethouder zijn aanwezig tijdens de avond.

Programma:    

 • Opening   
 • Pub quiz over Loenen (met een prijs, wie kent Loenen het best!)     
 • Interview gespreksleider met leden van de Dorpsraad.
 • Een spoedcursus “hoe leer je ons dorp kennen” aan de hand van successen en problemen.                                                                                                                               
 • Korte presentaties (pitches) vanuit de Dorpsraad met korte interviews vooraf, en gesprek met de zaal achteraf.
 • Pitches: Geschiedenis, Wonen, Duurzaamheid en Infrastructuur/ Veiligheid/Gezondheid.
 • De bijeenkomst is interactief met de zaal, waarin u ook actief via de telefoon mee kan denken.
 • De raadsleden worden vooraf voorgesteld aan de zaal.
 • Actualiteiten in het dorp om de raadsleden en de zaal bij deze kwestie te betrekken.
 • Slotronde met gespreksleider en raadsleden: Wat hebben ze opgepikt tijdens deze bijeenkomst.
 • Na afloop kan iedereen met elkaar in gesprek  over de thema’s van de avond.
 • Uiteraard kunt u uw vragen voorafgaand aan de avond mailen naar secretaris@loenenzonnedorp.nl

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud