Al 40 jaar De Brink

Al 40 jaar De Brink

Als je in een Drents dorp de term “de brink” laat vallen wordt direct gedacht aan het terrein dat zich midden in dat dorp bevindt. Het is daar in die provincie een algemeen begrip.

Ook in Loenen is De Brink een begrip. Vrijwel iedereen kent het gebouw en weet wel bij benadering wat er zoal plaatsvindt. Maar de ontstaansgeschiedenis en de achtergrond van De Brink zijn – zeker bij de mensen die niet in Loenen geboren zijn – meestal niet bekend.

De Brink is verwezenlijkt toen De Tweede Stee in Loenen werd gebouwd als opvolger van de oude school. Er is toen een stichting opgericht met als doel te voorzien in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor de activiteiten van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.

Met inzet van vele vrijwilligers uit allerlei verenigingen is op de plek van de oude dorpsschool een nieuw gebouw neergezet, genaamd “de Brink”. Dat is dit jaar precies 40 jaar geleden. 

Ook tegenwoordig nog maakt de inzet van alle vrijwilligers het mogelijk om de prijzen voor de huur en de consumpties laag te houden. Daarnaast hebben we gelukkig ook van tijd tot tijd subsidie ontvangen, o.a. van de gemeente Apeldoorn.


De regelmatige bezoekers zal het zeker niet zijn ontgaan dat er de afgelopen periode het nodige in De Brink is veranderd. De bar-keuken is tijdens de coronapandemie rigoureus aangepakt (zie foto) en we beschikken sinds kort over een prachtig projectiescherm. 

TOT  ZIENS  IN  DE  BRINK

Delen:

Gerelateerde berichten

De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.