Zorg in Loenen

Zorg in Loenen

Beste Loenenaren,
De komende periode zal beslissend worden voor de wijze waarop we met elkaar de zorg voor onze ouderen in Loenen regelen.
De vergrijzing in Loenen is groot, groter dan in de stad Apeldoorn en de andere dorpen rondom Apeldoorn. Maar liefst 27% van onze bevolking is 60+. Voor ons Loenenaren is dit volstrekt logisch, je zou maar in zo’n mooi dorp mogen wonen, dan word je vanzelf ouder dan in Apeldoorn.
Dit betekent dat we ook goed voor onze ouderen moeten zorgen. Gelukkig hebben we met de Zonnebloem, de Mantelzorgers, de Bruisbeek, de zorgverleners en de Kerken, om er maar een paar te noemen, al veel actieve vrijwilligers en professionals! We zijn, als Dorpsraad, de laatste twee jaar hard aan het werk om de toekomst van de zorg in Loenen te waarborgen. Graag willen we ook 24 uurszorg in ons dorp. Er zijn al veel gesprekken gevoerd, maar zoals u weet, dit soort processen duren lang. Iedereen in dit proces: de Gemeente, Riwis, Veluwonen, de Huisartsenpost en de Dorpsraad willen graag, maar het is één, twee, drie niet geregeld.
Na het laatste overleg is afgesproken met bovengenoemde partners om een masterplan voor Loenen te maken waarbij onderstaande groepen: de zorg, wonen, infrastructuur, groen, duurzaamheid, ondernemen en toerisme hun inbreng hebben. Alle onderdelen van het proces in Loenen hebben met elkaar te maken en dus is een alles omvattend plan voor de toekomst nodig. Uiteraard houden we u allen op de hoogte
In de gesprekken tot nu denken we dat het de goede kant op gaat.

De Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud