Wonen in Loenen

Wonen in Loenen

Recent is een gesprek geweest met de Gemeente over wonen in Loenen. Uiteraard gaat het over de toekomstige nieuwbouw van 200 woningen in ons dorp.

De bedoeling is dat de eerste stap wordt gezet door de Gemeente om een diepgaand demografisch onderzoek (De wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar de omvang en samenstellingen van de bevolking en hiermee samenhangende ontwikkelingen) te laten doen zodat de toekomstige groei van jongeren, ouderen en “middelbaren” in kaart te brengen om zo een goede planning te kunnen maken.

Vervolgens kan de Vereniging DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) een woonwensen onderzoek doen om een goed beeld te krijgen welke woningen, er voor wie gebouwd moeten worden.

Uiteraard staan bij de Dorpsraad de Starterswoningen, Huurwoningen en Levensloopbestendige woningen voorop, maar hoeveel, waar, prijs en type zal de DKK gaan uitzoeken via een grootschalig onderzoek in Loenen. Men gaat vele inwoners van Loenen interviewen om een goed beeld te krijgen, dus niet alleen de jongeren en de ouderen maar een goede doorsnede van ons dorp!

Dit zal waarschijnlijk over één of twee maanden gebeuren!

We hopen dat iedereen hiervoor tijd zal vrijmaken, het is voor de toekomst van ons dorp waarbij jullie centraal staan in de besluitvorming over hoe, wat en waar van de toekomst van ons dorp.

De Dorpsraad

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud