Wonen in Loenen

Wonen in Loenen

De afgelopen weken is er door de Dorpsraad intensief gesproken met de verantwoordelijke wethouders over nieuwbouw in Loenen.

Wethouder Messerschmidt heeft zich uitgesproken, uiteraard onder voorbehoud, om Loenen op termijn met c.a. 200 woningen te willen vergroten, waarvan een substantieel deel bestemd zijn voor levensloopbestendige woningen, starterswoningen voor jongeren en sociale woningen.

Dankzij de uitkoop van een boerenbedrijf kan door de daarbij vrijgekomen stikstofrechten het Kieveen gebouwd worden. Daardoor kan er ruimte vrijkomen voor inbreiding in het dorp. Ook komt er ruimte voor woningbouw op een van de plekken waar één van de twee scholen weg zal gaan, immers is het de bedoeling om de Tweede Stee en de Poort samen te voegen en nieuw te bouwen.

Daarnaast heeft de Gemeente Apeldoorn het voorkeursrecht op de Marshoeve om daar op termijn te kunnen bouwen, uiteraard onder voorbehoud.

Ook zijn er nog een aantal opties voor sociale woningbouw in Loenen.

Gezien de demografische kaart van Loenen (overzicht van de leeftijdsopbouw van Loenen) zijn levensloopbestendige woningen en starterswoningen heel belangrijk in Loenen. De vergrijzing en het verenigingsleven in de toekomst zijn bepalend voor ons dorp in de komende jaren.

Ook zijn we hard bezig om samen met Riwis 24-uurs zorg te realiseren in Loenen, evenals een aantal “zorgwoningen”. De toekomst van de zorg is niet bepaald rooskleurig, we hopen dat we tijdig alles kunnen regelen, want zoals gezegd de zorg komt onder druk te staan.

Wij hebben constructieve gesprekken met de wethouders gehad en hebben vertrouwen in de toekomstige koers voor Loenen.

Deze projecten zullen er niet binnen een jaar al zijn maar intenties om te gaan bouwen zijn er.

Na vele jaren knokken voor woonruimte en zorg in Loenen zullen we uiteraard de Gemeente nauwlettend volgen om de afspraken en intenties na te komen.

De Dorpsraad

Delen:

Gerelateerde berichten

Al 40 jaar De Brink

Als je in een Drents dorp de term “de brink” laat vallen wordt direct gedacht aan het terrein dat zich midden in dat dorp bevindt. Het is daar in die

Bedrijf in Beeld SMLteams

SMLteamsTurfhekke 11                                 Telefoon: 06 25467800                         Website: www.smlteams.nl         Email: susanne@smlteams.nl                   Eigenaar: Susanne Mentink Aantal personeelsleden: 3 freelancers (2023) en 1 persoon ter ondersteuning voor de allround communicatie (2022). Activiteiten: Teamontwikkeling en

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.