Voortgang verkeersdiscussie

Voortgang verkeersdiscussie

Op 17 maart jl. heeft gedeputeerde Jan Markink in een gesprek met de Dorpsraad Loenen toegezegd een verkenning uit te willen voeren naar verbetermaatregelen m.b.t. de N786 in de kern van Loenen. Het doel van de verkenning is om het dorpse karakter van Loenen te versterken en de leefbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren.

Een rondweg om Loenen of een grootschalige opwaardering van de kanaalroute is niet aan de orde. Daarom hanteren we voor de verkenning de bestaande weg N786 door Loenen als uitgangspunt. Deze weg is en blijft de noordelijke ontsluiting van de papierindustrie in Eerbeek. Voor de verkenning beschouwen we de N786 binnen de kern van Loenen, incl. de rotonde tussen Loenen en Eerbeek. Eventuele maatregelen hebben een directe of indirecte koppeling met de weg.

Als wegbeheerder neemt de provincie Gelderland het initiatief voor de verkenning, maar we doen dit graag in nauw overleg met de verschillende betrokken partijen. In dit geval gaat het om de Dorpsraad Loenen, bewoners, VVN, Fietsersbond Apeldoorn, Lomivé, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Het startoverleg is bedoeld om met elkaar de aanpak van de verkenning te bespreken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het participatietraject. Op welke manier betrekken we bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Loenen bij de verkenning, hoe gaan we hierover communiceren en welke planning hebben we voor ogen?

Binnenkort volgt het eerste gesprek.

Delen:

Gerelateerde berichten

Informatieavond Den Eikenboom op 23 november

In 2020 hield initiatiefnemer Fred Janssen een goed bezochte informatiebijeenkomst voor Loenenaren over zijn plannen met Den Eikenboom. Daarin beloofde hij het dorp opnieuw bij te praten als de plannen

Start actie ‘Samen de winter door’

De winter staat voor de deur en ondanks dat de overheid bijspringt met een prijsplafond blijft het zaak om zoveel mogelijk energie te besparen. Daarom hebben alle energie coöperaties van

protestantse kerk loenen

Actie Solidariteit Energiekosten

In de maanden november en december van dit jaar ontvangen alle huishoudens een compensatie van 190 euro voor de hoge energierekening. Niet iedereen heeft deze compensatie echter even hard nodig.

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.