Voortgang verkeersdiscussie

Op 17 maart jl. heeft gedeputeerde Jan Markink in een gesprek met de Dorpsraad Loenen toegezegd een verkenning uit te willen voeren naar verbetermaatregelen m.b.t. de N786 in de kern van Loenen. Het doel van de verkenning is om het dorpse karakter van Loenen te versterken en de leefbaarheid en oversteekbaarheid te verbeteren.

Een rondweg om Loenen of een grootschalige opwaardering van de kanaalroute is niet aan de orde. Daarom hanteren we voor de verkenning de bestaande weg N786 door Loenen als uitgangspunt. Deze weg is en blijft de noordelijke ontsluiting van de papierindustrie in Eerbeek. Voor de verkenning beschouwen we de N786 binnen de kern van Loenen, incl. de rotonde tussen Loenen en Eerbeek. Eventuele maatregelen hebben een directe of indirecte koppeling met de weg.

Als wegbeheerder neemt de provincie Gelderland het initiatief voor de verkenning, maar we doen dit graag in nauw overleg met de verschillende betrokken partijen. In dit geval gaat het om de Dorpsraad Loenen, bewoners, VVN, Fietsersbond Apeldoorn, Lomivé, gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Het startoverleg is bedoeld om met elkaar de aanpak van de verkenning te bespreken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het participatietraject. Op welke manier betrekken we bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Loenen bij de verkenning, hoe gaan we hierover communiceren en welke planning hebben we voor ogen?

Binnenkort volgt het eerste gesprek.

Delen:

Gerelateerde berichten

Bestuurders gezocht ECL

André Zeijseink is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen als de nieuwe voorzitter van de Energie Coöperatie Loenen. Hij neemt het stokje over van Jeroen Scholten die in 2019 aan de

Waar komt ons voedsel vandaan?

Ben jij geïnteresseerd in het Herenboerenconcept en wil je weten of voor jou, je gezin, gezond eten uit je eigen buurt, geproduceerd met zorg voor grond, plant en dier, iets

Bedrijf in Beeld  H.G. van Oorspronk B.V.   

Naam bedrijf: H.G. van Oorspronk B.V.    Adres: Klarenbeekseweg 16                      Telefoon: 055-5051556                         Website: www.vanoorspronkolie.nl     Email: info@vanoorspronkolie.nl           Eigenaar: Hendrik van Oorspronk Aantal personeelsleden: 2 Activiteiten: Wij zijn het verkooppunt voor propaanflessen in de regio, we