Verkeers- en leefbaarheidsvraagstuk Loenen / N786

Verkeers- en leefbaarheidsvraagstuk Loenen / N786

verkeersveiligheidsvraagstukken. Dat geldt met name voor de provinciale weg, de N786, die dwars door Loenen loopt. Omwonenden ervaren overlast van (vracht)verkeer en ook kent de weg verkeerskundige vraagstukken. De overlast gaat over de moeilijke oversteekbaarheid van de weg, de verkeersonveiligheid en hinder op het gebied van geluid en luchtkwaliteit die de grote hoeveelheid (vracht-)verkeer met zich meebrengt. Daarnaast zijn er diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de verkeersstromen op deze weg.

 1. Aanleiding
  De provincie Gelderland heeft eind 2021 aangegeven dat zij om financiële en ruimtelijke redenen geen structurele oplossing (rondweg) voor Loenen zou kunnen realiseren. Wel heeft de provincie leefbaarheidsmaatregelen op de N786 in Loenen toegezegd. Naar aanleiding daarvan hebben de gemeente Apeldoorn en de provincie afgesproken gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de N786 verbeterd kan worden. Eén van de mogelijkheden die onderzocht wordt, is snelheidsverlaging.
  Daarnaast werkt de gemeente Apeldoorn aan de verbetering van de verkeerssituatie op Kanaal Zuid. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het aanpassen van de snelheid op deze weg naar 60 km. de beste oplossing biedt om de verkeersveiligheid te vergroten. Een belangrijk aandachtspunt in het rapport is het verschuiving van een deel van het verkeer naar de N786 die de snelheidsverlaging op de Kanaalroute met zich meebrengt. Volgens de berekeningen neemt het verkeer op de N786 in Loenen met 10% toe. Een verkeersbesluit voor Kanaal Zuid kan daarom niet worden losgezien van de leefbaarheids- en verkeerskundige vraagstukken op de N786.
  Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot het opstellen van de Koersnota door de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden.
 1. Koersnota
  De Koersnota bestaat uit twee delen. Deel 1 van de Koersnota betreft een grondige analyse van de achtergrond en voorgeschiedenis, de bestaande situatie en de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Voor de analyse is gebruik gemaakt van opbrengsten uit de vele gesprekken die de laatste jaren zijn gehouden met bewoners(organisaties), bedrijven en andere belanghebbenden. Deel 1 geeft ook een eerste doorkijk naar een overkoepelende visie van het totale wegennet op hoofdlijnen. Deze visie werken we op een later moment uit in deel 2 van de Koersnota. Naast een uitvoeringsprogramma met maatregelen om de visie te realiseren, wordt dan ook gekeken naar een prioritering op basis van de beschikbare financiële middelen.
  Graag horen wij uw mening over deel 1 van de concept Koersnota die door de colleges van provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden vrijgegeven is voor inspraak.
  U vindt deel 1 van de Koersnota op de website van programma Eerbeek-Loenen via de volgende link: https://www.eerbeekloenen2030.nl/projecten/wegennet/verkeerskundige-koersnotitie-eerbeek-loenen-2030
  Reacties zijn welkom tot en met 20 november a.s. via e-mail eerbeek.loenen2030@gelderland.nl
  Op woensdag 9 november 2022 is er een informatiebijeenkomst in Zaal Bosque, Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. De bijeenkomst is op basis van vrije inloop van 19:00 tot 21:00 uur. Er is geen centrale presentatie. Wel is het mogelijk om in gesprek te gaan met leden van het projectteam. Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.
 1. Vervolg
  Alle reacties op deel 1 van de Koersnota worden in een reactienota verwoord. De vervolgstap is het opstellen van een voortgangsnotitie met een voorkeursoplossing t.a.v. de functie en snelheid van (delen van) het wegennet. Deze voortgangsnotitie wordt begin 2023 vrijgegeven voor inspraak en vormt een tussenstap op weg naar deel 2. De complete Koersnota (deel 1 en 2) wordt naar verwachting vóór de zomer van 2023 vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling door Provinciale Staten en de gemeenteraden is voorzien in het najaar van 2023.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud