Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Beste Loenenaren,

Zoals jullie zien hebben het woord “Dorpsraad weer teruggebracht in naam. Gebleven is Loenen Zonnedorp, een naam die, vinden wij, ons wel past!

In deze uitgave van Nieuws uut Loenen vertellen we wat de Dorpsraad zoal doet en dat is het afgelopen jaar vrij veel geweest, en wordt de komende jaren alleen maar meer. Vanwege de drukte zijn er een aantal personen die op zijn of haar vaardigheden aan de dorpsraad zijn toegevoegd en daarmee ons ondersteunen. We stellen jullie voor aan Olga Oudt die Marian Zoet gaat ondersteunen op het secretariaat, Ronnie Poorterman die ons helpt bij de Eerbeekseweg (N786) en uiteraard Jerry Heezen die al heel lang ons ondersteund bij de (N786) Ronnie vanuit zijn engineering achtergrond (kijkt naar het traject, de veiligheid en het welzijn van Loenen) en Jerry kijkt naar het grote geheel (traject, belang van de transportsector, het welzijn van Loenen en de doorstroming verkeer). Ook ondersteunt Wim Bouwhuis Gerrit van der Sprenge binnen de afdeling Groen.

De plannen:

 • Wonen algemeen:
  • Samen met de Gemeente Apeldoorn en Veluwonen bespreken we woningbouw in de toekomst. Er is behoefte aan starterswoningen voor de jeugd zowel in de sociale woningbouw als in de koopsector. Ook bij de ouderen in Loenen is behoefte aan betaalbare woningen, woningen in de hogere prijsklasse zijn er genoeg. Op de plaats waar we zouden willen dat er gebouwd gaat worden, moet nog met de gemeente worden overlegd. Uiteraard blijft het reeds geplande Hameinde II een optie.

Voor de Sociale Woningbouw moet ook een plek gereserveerd worden, ook hier lopen gesprekken.

 • De Zorg:
  • De vergrijzing loopt ook in Loenen snel op.
  • We zijn daarom steeds druk in gesprek met de partijen die met ons kijken naar een toekomst waarbij we 24-uurs zorg in Loenen kunnen realiseren. Een ideale plek is de Bruisbeek waar we graag een Multifunctioneel woon- en zorg complex van willen maken, woningen en aanleunwoningen aan de buitenring en zorgwoningen aan de binnenring, met een mooie ontmoetingstuin. Veel faciliteiten zijn er al. Er zal uiteraard wel gerekend moeten worden of het financieel haalbaar is. Als het lukt kunnen veel Loenenaren in Loenen blijven wonen in plaats van noodgedwongen moeten verhuizen naar een ander dorp of de stad. Veluwonen, Pluryn, Riwis en de Dorpsraad (op de achtergrond) zijn er druk mee!
 • De Scholen:
  • De Dorpsraad en de Gemeente kijken naar de toekomst van de scholen (op termijn) om te kijken of gezamenlijke nieuwbouw een optie is. Uiteraard zijn het de organisaties achter de scholen die deze beslissing moeten nemen. Gezien het aantal leerlingen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid, luchtverfrissing en comfort denken wij dat het een noodzakelijke stap zal blijken.

De wegen:

 • De N786 (Eerbeekseweg en de Beekbergerweg):
  • De her-asfaltering zal na de zomer in 2021 plaatsvinden, waarbij de veiligheid centraal zal staan. We overleggen met de Gemeente en de Provincie over verlichting en bloembakken in de lantarenpalen. De ontwikkeling van het centrumplan in Eerbeek zal ook invloed hebben op de verkeersdrukte bij ons. Ook wordt volgend jaar de N789 (Hoofdweg) aangepakt, daar wordt de snelheid teruggebracht worden van 80 naar 60km/uur.
 • In november hebben wij gesproken met leden van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en het College van B&W uit Apeldoorn. Vanwege het Coronavirus konden we die bijeenkomst helaas niet in Loenen houden maar werd het de raadszaal in Apeldoorn. De gesprekken gingen voornamelijk over de uitkijktoren, de Eerbeekseweg, Duurzaamheid en Participatie. Er is aandachtig naar ons geluisterd en er zijn vele adviezen en tips gegeven. De voorzitter van Eerbeek-Loenen 2030, Jan Markink, was vol lof over Loenen.
 • Op het gebied van Bedrijventerreinen gaat onze aandacht naar de twee terreinen:
  • Veldhuizen, voormalig MOB, het complex waarvan Max van Oorspronk een prachtig bedrijventerrein heeft gemaakt en waar rond de 150 Loenenaren werk vinden op een plek wat je bijna een natuurgebied kunt vinden, inmiddels is het complex ook energie neutraal.
  • Het Kieveen, waar een aantal Loenense bedrijven zich al hebben gevestigd en er meer bij kunnen komen. Bedrijven uit de kern van Loenen kunnen erheen en op die plekken zouden dan woningen gebouwd kunnen worden. Inmiddels is het dak van Thomassen, goed voor 25% van de huishoudelijke energiebehoefte van Loenen.

Willem de Zanger,
voorzitter

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Doolhof in Loenen

LOENEN – Sinds kort is er aan de rand nabij de bossen van het landgoed Groenouwe aan de Imbosweg in Loenen een doolhof gemaakt tussen de bomen. Sietse Wever heeft

Supervrijwilliger gevraagd Veteranenbegraafplaats

De Oorlogsgravenstichting (OGS) heeft het Ereveld en de Veteranenbegraafplaats zijn samengevoegd in één Stichting.Deze Stichting herbergt 4 vrijwilligersonderdelen: Gastheerschap Onderhoud Educatie Uitvaart (Monuta) Op korte termijn zoekt de OGS en

Van de Wijkagent

Vanaf 7 december 2021, elke dinsdag, houd ik mijn spreekuur van 16.00 uur tot 17.00 uur in Loenen, in de school Tweede Stee, Reuweg 18 te Loenen.Binnen komen kan via