Van de bestuurstafel VV Loenermark

Sport en recreatie

Van de bestuurstafel

Uitbreiding bestuursleden

Met de komst van de nieuwe voorzitter Toon Streppel werd tevens de wens geuit het bestuur uit te breiden met 2 bestuursleden, voor vrijwilligerszaken en social media. Nieuwe rollen binnen Loenermark die ervoor gaan zorgen dat we ons sterker kunnen focussen op de toekomst. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat we deze rollen snel hebben kunnen invullen. Leon Wiggers zal de bestuursfunctie vrijwilligers op zich nemen en Davide Blom zal de bestuursfunctie social media op zich opnemen.

Kaarten

Sinds maart staat onze gezellige kaartavond weer elke 1e vrijdag van de maand op de agenda. Het kaarten is toegankelijk voor leden én niet-leden. Niet-leden betalen entree van EUR 2,00. Kantine is open vanaf 19.30 uur. Het kaarten begint om 20.00 uur. We sluiten de avond af met een mooie verloting.

Vrijwilligers bedankmiddag en huldiging jubilarissen

Zonder vrijwilligers is voetballen onmogelijk! Om onze vrijwilligers te bedanken organiseren wij 30/04 onze jaarlijkse bedankmiddag. Iedereen die het afgelopen seizoen, op wat voor manier dan ook, iets heeft betekent voor de club is met partner van harte welkom van 16.00 – 20.00 uur.

De geplande huldiging van onze jubilarissen hebben we in januari helaas moeten annuleren. Dit zullen we nu doen voorafgaand aan de bedankmiddag.

Horecatoernooi

Ook dit jaar organiseren wij weer het horecatoernooi. Deze staat dit jaar gepland op zaterdag 25/06.

Haringparty

Vrijdag 17/06 vindt weer de jaarlijkse haringparty plaats. Een evenement uitsluitend voor sponsoren van onze club.

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste