Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen.

protestantse kerk loenen

Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen.

Ook dit jaar doet Loenen weer mee aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Hiermee worden veel mensen financieel geholpen. Wij brengen daarom de actie graag onder uw aandacht.

Veel mensen hebben een goed inkomen. Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor energie en dagelijkse boodschappen goed op te vangen. En nu corona niet meer alles domineert, trekken mensen er weer op uit om mooie reizen te maken.

Hoe anders is het leven als je een laag inkomen hebt. De enorme inflatie en de onzekerheid voor de toekomst, mede door de oorlog in Oekraïne, brengt een grote groep mensen in problemen.

Plannen maken voor een vakantie zal er voor veel mensen helemaal niet bij zijn dit jaar. Het is al een hele kunst om de energierekening en de dagelijks boodschappen te kunnen betalen. En dan maar hopen dat de wasmachine niet stuk gaat.

In mei ontvangen veel mensen die het financieel goed hebben een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen we uit te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. Omdat we geloven in verbondenheid tussen mensen. En omdat we weten dat samen delen iedereen verrijkt.

Daarom houden we als gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn en Loenen de actie Vakantiegeld Samen Delen. Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. We geloven dat samen delen iedereen goed doet, ontvangers én gevers! Doet u ook weer mee? Alle informatie vindt u op: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Deze maand zullen ook de folders weer verspreid gaan worden. In de folder leest u meer  over het overmaken van de gift en het aanvragen van een bijdrage. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 2 juni.

Diaconie Protestantse Gemeente

Delen:

Gerelateerde berichten

De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd

Bestelling kerststukken en graftakken

Net als voorgaande jaren kan men dit jaar weer graftakken en kerststukken bestellen via de werkgroep vanuit de Protestantse kerk in Loenen. De bestellingen moeten uiterlijk 4 december binnen zijn!

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.