Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en concept-beeldkwaliteitsplan

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en concept-beeldkwaliteitsplan

Van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en het concept-beeldkwaliteitsplan voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 19 januari 2023 in elektronische vorm te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen of via ruimtelijke plannen.

Het plan ligt ook digitaal ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Zienswijzen op bestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

•  schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

• mondeling: maak een afspraak met de heer W.L. Weskamp, tel. (055) 580 2440.

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Reacties op concept-beeldkwaliteitsplan

Tijdens de periode waarin het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:

• schriftelijk: stuur uw reactie naar de Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitsparagraaf uitbreiding bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

• mondeling: maak een afspraak met de heer M. van Unen, telefoonnummer 14055.

Alle reacties worden vervolgens afgewogen bij de verdere planontwikkeling.

Delen:

Gerelateerde berichten

De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd

Bestelling kerststukken en graftakken

Net als voorgaande jaren kan men dit jaar weer graftakken en kerststukken bestellen via de werkgroep vanuit de Protestantse kerk in Loenen. De bestellingen moeten uiterlijk 4 december binnen zijn!

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.