Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en concept-beeldkwaliteitsplan

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en concept-beeldkwaliteitsplan

Van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en het concept-beeldkwaliteitsplan voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 19 januari 2023 in elektronische vorm te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen of via ruimtelijke plannen.

Het plan ligt ook digitaal ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Zienswijzen op bestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

•  schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

• mondeling: maak een afspraak met de heer W.L. Weskamp, tel. (055) 580 2440.

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Reacties op concept-beeldkwaliteitsplan

Tijdens de periode waarin het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:

• schriftelijk: stuur uw reactie naar de Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitsparagraaf uitbreiding bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

• mondeling: maak een afspraak met de heer M. van Unen, telefoonnummer 14055.

Alle reacties worden vervolgens afgewogen bij de verdere planontwikkeling.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud