Stem op DE BRINK bij de RABO CLUB SUPPORT

Stem op DE BRINK bij de RABO CLUB SUPPORT

Bent u lid van de Rabobank?

Stem dan op DE BRINK bij de RABO CLUB SUPPORT

Dit jaar doet Dorpscentrum De Brink voor het eerst mee aan de actie RABO CLUB SUPPORT.

Bij menigeen in het dorp zal deze actie van de Rabobank bekend zijn.

Stemming is alleen mogelijk voor leden van de Rabobank. Zij kunnen elk jaar stemmen op hun drie favoriete clubs.

Dit jaar kan dat van 4 tot en met 26 september.

Deelname staat open voor sport- en culturele verenigingen, maar ook voor maatschappelijke instellingen/verenigingen.

Menig particulier lid zal dan in eerste instantie denken aan de sportverenigingen waarvan zij zelf of hun kind(eren) lid zijn.

Omdat De Brink huisvesting biedt aan allerlei verenigingen en instellingen op maatschappelijk gebied (denk hierbij aan de prikpost, de huisartsen in Loenen tijdens de vaccinaties, de gemeente tijdens verkiezingen en de provincie Gelderland en dergelijke bij presentaties) menen wij in de Loenense samenleving best een belangrijke plaats in te nemen.

Dit was voor ons aanleiding om ons dit jaar ook voor deze actie op te geven.

WIJ HOPEN DAT VEEL LOENENAREN HET ALGEMEEN NUT VAN DE BRINK ZULLEN INZIEN EN HUN STEM TIJDENS DE ACTIE OP ONS ZULLEN UITBRENGEN!

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud