Resultaten enquête verkeersveiligheid

Resultaten enquête verkeersveiligheid

In de nieuwsbrief van november stond een enquête over de verkeersveiligheid van de Beekbergerweg/Eerbeekseweg. Hartelijk dank aan iedereen die deze enquête heeft ingevuld! Hieronder leest u de belangrijkste resultaten en hoe we hiermee verder gaan.

Onveilige oversteekplaatsen. U geeft de veiligheid van de oversteekplaatsen een rapportcijfer 2,9 (op een schaal van 0 tot 10). Vaak vindt u de oversteken gevaarlijk (vooral voor ouderen en kinderen), door de drukte en de hoge snelheid van het verkeer. Er zijn te weinig goede oversteekplaatsen. De oversteek bij de Spar wordt het meest gebruikt. De hoge snelheden blijken overigens ook uit de snelheidsmetingen die onlangs zijn uitgevoerd.

Onveilige fietspaden. 67% (2 van de 3 mensen) voelt zich onveilig als men langs deze wegen fietst. Reden is dat (vracht)auto’s met hoge snelheid vlak langs je heen rijden. Vooral op het stuk zonder groenstrook tussen weg en fietspad. Ook rijden vrachtwagens regelmatig over het fietspad om bochten af te snijden.

Moeilijk oprijden. Ruim 90% van de aanwonenden ervaart het oprijden op de Beekbergerweg/Eerbeekseweg vanuit hun inrit als (zeer) gevaarlijk (53%) en/of (zeer) moeilijk (38%).

Zeer druk. Niemand vindt dat er weinig verkeer rijdt. 9% zegt ‘gemiddeld’, 32% zegt ‘veel’, 59% zegt ‘zeer veel’. Vooral de hoeveelheid vrachtverkeer wordt als te veel ervaren voor een woonomgeving. Het verkeer zorgt ook voor geluidsoverlast en trillingen in huis.

Hoe verder: deze resultaten worden zo snel mogelijk besproken met provincie, gemeente, politie, VVN en Fietsersbond. We willen maatregelen die zorgen voor minder verkeer, lagere snelheden en meer ruimte voor fietsers en voetgangers in onze woonomgeving.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud