Oude en jonge generatie denken na over Loenense beken

Wat betekenen de Loenense beken voor de omgeving en welke plek nemen de beken in na 2030? Met als doel de leefomgeving te verbeteren, onderzoeken Waterschap Vallei en Veluwe en Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos met verschillende generaties de historische en toekomstige waarde van de beken. Samen gaan zij in gesprek.

De gesprekken vinden plaats met Stichting Loenense Molenbeek en leerlingen van basisschool De Tweede Stee. Landschapsarchitecten brengen de conclusies in beeld waarna het ontwerp in de omgeving wordt uitgewerkt.

Waarde

De beken zijn voor de ontwikkeling van Loenen belangrijk geweest. De beken betekenden meer dan de aanvoer van water voor watermolens: ze vormden de levensader van Loenen. Het schone water van de Veluweflank werd ook gebruikt door inwoners van Loenen en omgeving. Zwembad Groenouwe herinnert daar nog aan. Omdat de functie en betekenis van de Loenense beken veranderde, ontstaat de vraag: welke waarde hebben de beken nu en hoe zien Loenenaren dat in de toekomst?

Op zoek

Voor dit mooie voorbeeld van generatie denken zoekt het waterschap nog oudere mensen die binding hebben met Loenen en omgeving en willen meedenken. Heeft u een herinnering aan de beken en hebt u daar ideeën over? U bent van harte welkom op 3 maart a.s. van 19 tot 21 uur in De Bruisbeek, Loenerdrift 80 in Loenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer J. Timmer

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste