Oude en jonge generatie denken na over Loenense beken

Oude en jonge generatie denken na over Loenense beken

Wat betekenen de Loenense beken voor de omgeving en welke plek nemen de beken in na 2030? Met als doel de leefomgeving te verbeteren, onderzoeken Waterschap Vallei en Veluwe en Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos met verschillende generaties de historische en toekomstige waarde van de beken. Samen gaan zij in gesprek.

De gesprekken vinden plaats met Stichting Loenense Molenbeek en leerlingen van basisschool De Tweede Stee. Landschapsarchitecten brengen de conclusies in beeld waarna het ontwerp in de omgeving wordt uitgewerkt.

Waarde

De beken zijn voor de ontwikkeling van Loenen belangrijk geweest. De beken betekenden meer dan de aanvoer van water voor watermolens: ze vormden de levensader van Loenen. Het schone water van de Veluweflank werd ook gebruikt door inwoners van Loenen en omgeving. Zwembad Groenouwe herinnert daar nog aan. Omdat de functie en betekenis van de Loenense beken veranderde, ontstaat de vraag: welke waarde hebben de beken nu en hoe zien Loenenaren dat in de toekomst?

Op zoek

Voor dit mooie voorbeeld van generatie denken zoekt het waterschap nog oudere mensen die binding hebben met Loenen en omgeving en willen meedenken. Heeft u een herinnering aan de beken en hebt u daar ideeën over? U bent van harte welkom op 3 maart a.s. van 19 tot 21 uur in De Bruisbeek, Loenerdrift 80 in Loenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer J. Timmer

Delen:

Gerelateerde berichten

De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd

Bestelling kerststukken en graftakken

Net als voorgaande jaren kan men dit jaar weer graftakken en kerststukken bestellen via de werkgroep vanuit de Protestantse kerk in Loenen. De bestellingen moeten uiterlijk 4 december binnen zijn!

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.