Oude en jonge generatie denken na over Loenense beken

Oude en jonge generatie denken na over Loenense beken

Wat betekenen de Loenense beken voor de omgeving en welke plek nemen de beken in na 2030? Met als doel de leefomgeving te verbeteren, onderzoeken Waterschap Vallei en Veluwe en Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos met verschillende generaties de historische en toekomstige waarde van de beken. Samen gaan zij in gesprek.

De gesprekken vinden plaats met Stichting Loenense Molenbeek en leerlingen van basisschool De Tweede Stee. Landschapsarchitecten brengen de conclusies in beeld waarna het ontwerp in de omgeving wordt uitgewerkt.

Waarde

De beken zijn voor de ontwikkeling van Loenen belangrijk geweest. De beken betekenden meer dan de aanvoer van water voor watermolens: ze vormden de levensader van Loenen. Het schone water van de Veluweflank werd ook gebruikt door inwoners van Loenen en omgeving. Zwembad Groenouwe herinnert daar nog aan. Omdat de functie en betekenis van de Loenense beken veranderde, ontstaat de vraag: welke waarde hebben de beken nu en hoe zien Loenenaren dat in de toekomst?

Op zoek

Voor dit mooie voorbeeld van generatie denken zoekt het waterschap nog oudere mensen die binding hebben met Loenen en omgeving en willen meedenken. Heeft u een herinnering aan de beken en hebt u daar ideeën over? U bent van harte welkom op 3 maart a.s. van 19 tot 21 uur in De Bruisbeek, Loenerdrift 80 in Loenen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de heer J. Timmer

Delen:

Gerelateerde berichten

Uitbreiding trainersstaf voor G voetbal

Loenermark zoekt aanvulling voor de trainersstaf met betrekking tot G-Voetbal. Het gaat om een uurtje trainen in de 2 weken. De training is op vrijdagavond van 18:45-19:45 uur. Info via

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: Vrijwilligers gezocht!

De ambachtelijke papierfabriek en museum ‘De Middelste Molen’ te Loenen heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers (m/v). De Middelste Molen wordt jaarlijks bezocht door ca. 10.000 mensen. Ruim 50 vrijwilligers leiden

Duofiets

Het mooie weer komt er weer aan, dus wordt het tijd om eens een mooie fietstocht te gaan maken. Daarvoor is er voor hen, die er graag eens op uit

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.