Kerstmiddag ouderen

Kerstmiddag ouderen

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een kerstmiddag georganiseerd voor senioren vanaf 65 jaar.

Deze middag zal plaatsvinden in De Brink op vrijdagmiddag 16 december, aanvang 14.30 uur.

Tijdens dit samenzijn zullen we samen kerstliederen zingen en stilstaan bij wat kerst voor ons betekent. Na de pauze staat er een muzikaal optreden op het programma van duo Musiquette.

Mocht u het leuk vinden om bij dit samenzijn aanwezig te zijn, dan kunt u zich voor 6 december opgeven middels het opgaveformulier dat in het kontaktblad is bijgesloten. Wij hopen op een fijne en gezellige middag en hopen van harte u te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Diaconie Prot. Gemeente en R.K. Parochie

Delen:

Gerelateerde berichten

De Uitkijktoren

Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft het helemaal gehad met de veelal negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving in de media over de Uitkijktoren die de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen wil

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd

Bestelling kerststukken en graftakken

Net als voorgaande jaren kan men dit jaar weer graftakken en kerststukken bestellen via de werkgroep vanuit de Protestantse kerk in Loenen. De bestellingen moeten uiterlijk 4 december binnen zijn!

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.