Kerstmiddag ouderen

Kerstmiddag ouderen

Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een kerstmiddag georganiseerd voor senioren vanaf 65 jaar.

Deze middag zal plaatsvinden in De Brink op vrijdagmiddag 16 december, aanvang 14.30 uur.

Tijdens dit samenzijn zullen we samen kerstliederen zingen en stilstaan bij wat kerst voor ons betekent. Na de pauze staat er een muzikaal optreden op het programma van duo Musiquette.

Mocht u het leuk vinden om bij dit samenzijn aanwezig te zijn, dan kunt u zich voor 6 december opgeven middels het opgaveformulier dat in het kontaktblad is bijgesloten. Wij hopen op een fijne en gezellige middag en hopen van harte u te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Diaconie Prot. Gemeente en R.K. Parochie

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud