Dorpsraad Loenen

loenen

dorpsraad loenenSinds 4 november 1968 beschikt Loenen over een Dorpsraad, een vereniging van en voor dorpsbewoners.

De Dorpsraad beoogt een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid, om te wonen en te werken, van het dorp Loenen. Dit gebeurt enerzijds door het stimuleren en coördineren van activiteiten op sociaal en cultureel vlak. Anderzijds door het optreden als contact- en adviesorgaan voor de gemeente, instellingen en bewoners. Dit betekent onder andere dat de dorpsraad zorgt voor de belangenbehartiging van Loenen binnen de gemeente Apeldoorn. Waar mogelijk verwerft de dorpsraad ambtelijke en financiële steun vanuit de gemeente om activiteiten te ontplooien of in stand te houden. Het motto is:   “U woont en/of werkt met plezier in Loenen; gun een ander dat ook !”

Lid worden van de Dorpsraad Loenen
De dorpsraad is politiek neutraal en alle inwoners van Loenen, ouder dan 18, kunnen lid worden. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 7,50 per jaar. Dit is alleen geldig wanneer u de Dorpsraad machtigt om de contributie jaarlijks automatisch te incasseren.
Zonder incassomachtiging bedraagt de contributie € 10,00 per jaar.

Als u zich wilt aanmelden dan kan dat door middel van het Aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opsturen naar: dorpsraadloenen@outlook.com.

lid worden van de Dorpsraad Contact opnemen met de Dorpsraad