Groene toekomst Loenen

Er gaat de komende periode veel gebeuren op het gebied van verdere vergroening en leefbaarheid in Loenen.

Als dorp kunnen en willen we meedoen met de landelijke en gemeentelijke trend en ons dorp nog mooier maken, meer groen, -biodiversiteit en -welzijn in het dorp en buitengebied.

 1. Omgevingsvisie: Apeldoorn komt met een “Omgevingsvisie” waarbij Zorg, Groen, Duurzaamheid, Werkgelegenheid, Toerisme, Ondernemen en Wonen centraal zullen staan. Onderwerpen die in Loenen binnen de Dorpsraad al besproken worden en waar we graag met u en de Gemeente Apeldoorn over willen praten. We hebben natuurlijk wel een aantal problemen: bijvoorbeeld zorg, infrastructuur en wonen. Daarnaast zijn er nog volop zaken om met elkaar te bespreken, alles om onze omgeving mooier te maken en de bestaande sociale cohesie te vergroten.
 • Recreatiezonering Loenen: De Provincie komt met de “Recreatiezonering” buitengebied Loenen.   Binnenkort is er een gesprek tussen de Provincie, de Gemeente Apeldoorn, Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap en Kasteelen en het dorp Loenen over de toekomst van onze omgeving. De Vrienden van de Loenense Bossen en de Dorpsraad zullen daar namens Loenen aan deelnemen.
 • Duurzaam Gelderland: Dit is meer een actie gericht op de lokale politiek, het gaat erom de lokale partijen te beïnvloeden om een “groene” politiek te volgen van waterbeheer tot voedsel en natuur inclusieve landbouw en van biodiversiteit tot energiebesparing.
 • Groene Icoonprojecten:  Hiermee kan met de juiste ideeën € 100.000 verdient worden. Een mooi bedrag, waarvan we denken dat we in Loenen al een paar ideeën in huis hebben:
 • Duurzaamheid via LEN en ECL.
 • Groenbeleid via Vrienden van de Loenense Bossen en een uitbreiding van die activiteiten
 • De beken via de Stichting Loenense Molenbeek
 • In overleg en tegen betaling terugbrengen van houtwallen, houtsingels en begroeiing.
 • 24/7 zorg in de Bruisbeek, starterswoningen voor jongeren, betaalbare seniorenwoningen, zoveel mogelijk via inbreiding, geen opoffering natuur.
 • Herenboeren, bedrijventerrein Kieveen en dak Thomassen
 • De provinciale wegen niet meer dwars door ons dorp
 • Samenwerking toeristische activiteiten.

Ook hier zijn voldoende onderwerpen te verzinnen om als dorp een kans te maken dit geldbedrag in de wacht te slepen.

We zullen via NUL, en de Sociale Media er bij u op terug komen waar en wanneer we bijeenkomsten zullen organiseren. Voorlopig kunt u uw ideeën kwijt bij het secretariaat van de Dorpsraad:

Secretaris Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Eerbeekseweg 25
7371 CB Loenen                                                                                                             
e-mail: secretaris@loenenzonnedorp.nl

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Najaar onderhoud aan de Eerbeekseweg

Onderhoud aan de Eerbeekseweg De Provincie gaat in het najaar groot onderhoud plegen aan de Eerbeekseweg. Tegelijk worden een aantal knelpunten opgelost. Er is overleg geweest met de ondernemers aan

De Bruisbeek augustus

Na een lange tijd van geduldig wachten is de Bruisbeek weer opgestart met haar activiteiten.  Het is fijn om onze bezoekers met stralende gezichten binnen te zien komen, wat heeft