Enquête Dorpsraad/ECL

Enquête Dorpsraad/ECL

Per Oktober 2022 houdt de Dorpsraad Loenen ongeveer elke drie maanden een korte enquête onder de bewoners van Loenen. De onderwerpen zullen daarbij variëren. We sluiten steeds af met de vraag welke onderwerpen u op de agenda zou willen plaatsen voor een volgende keer.

U kunt hem hier downloaden

Onderwerp 3: Duurzame opwek in Loenen op grotere schaal

We worden allemaal vroeg of laat geconfronteerd met sterk gestegen prijzen voor energie. Dat komt vooral door de hoge gasprijzen. Momenteel zijn de prijzen weer wat gedaald, (genoeg voorraad door zachte winter), maar hoelang dat gaat duren is nog maar de vraag. Daarnaast worden de signalen van klimaatverandering ook steeds duidelijker en is de verduurzaming van ons energiesysteem ook vanuit die invalshoek dringend gewenst.

Nederland heeft besloten van het gas af te gaan voor verwarming, dus die zal veelal elektrisch worden (warmtepomp) en ook gaan we overstappen op elektrische auto’s. Voor zowel warmte als elektrische auto’s is veel duurzame elektriciteit nodig. Het voordeel van duurzame elektriciteit is dat we daarmee niet afhankelijk zijn van het buitenland en in principe kost duurzame elektriciteit ook veel minder. Bij opwek op wat grotere schaal blijft de kale prijs onder de 5 cent. En als we dat zoveel mogelijk in eigen beheer doen, houden we daar ook controle op en zelfs mogelijk langdurige financiële baten voor het dorp. De resultaten van het Zonnedak Thomassen hebben aangetoond dat dat ook echt mogelijk is.

1     Hoe belangrijk vindt u het dat we als dorp duurzaam worden en wat is daarbij belangrijk? Schaal van 0-10, waarbij 10 = heel belangrijk)

 • Kosten……………
 • Zelfvoorzienendheid voor het dorp en haar bewoners……………
 • Eigenaarschap/participatiemogelijkheden……………..
 • Inspraak………………..
 • Uitzicht/landschap……………..
 • Biodiversiteit………..
 • Anders, nl…………..

2            Hoe kijkt u aan tegen lokale opwek van duurzame energie (Schaal van 0-10, 0= negatief en 10= positief):

 • Zonnestroom op dak………………..
 • Zonnestroom weiland………………
 • Zonnestroom rond bestaande infra (wegen bijvoorbeeld): …………………
 • Zonne-energie voor warmte…….
 • Windenergie…………………………….
 • Biogas………………………………………
 • Biomassa………………………………….
 • Geothermie (aardwarmte)……….

3     Windmolens mogen niet binnen een straal van 8 km van de Veluwe geplaats worden. Loenen valt volledig binnen die straal, grote windmolens zullen hier niet geplaatst kunnen worden. Kleine “boerderijmolens” mogen wel. Voor grootschaligere opwek van duurzame elektriciteit zou je dus naar zonneweides kunnen kijken, ervan uitgaande dat we niet genoeg panelen op daken kwijt kunnen. Onder welke voorwaarde bent u voor of tegen (bijvoorbeeld) een lokale zonneweide:

 • Voor als:………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Tegen als:………………………………………………………………………………………………………………………
 • Als u voor bent, wat vindt u het belangrijkste voordeel?……………………………………………..
 • Als u tegen bent: welke alternatieven ziet u?………………………………………………………………….
 • Hoe kijkt u aan tegen Agri-PV, de combinatie van landbouw met zonnepanelen? Dit is bijvoorbeeld landbouw onder lichtdoorlatende zonnepanelen of tussen verticale panelen. In binnen en buitenland lopen daarmee al diverse veelbelovende experimenten.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4   Welke kansen biedt een lokale zonneweide volgens u (bijv. door de financiële opbrengsten)

 • Verbeteringen in het dorp (voorzieningen, recreatie e.d)………..
 • Verbeteringen in de natuur/biodiversiteit…………..
 • Financieel rendement………….
 • Zelfvoorzienendheid/energie-onafhankelijkheid……………….
 • Verdienmodel voor landeigenaren……………………………
 • Verdienmodel voor het dorp……………………………..
 • Sponsoring verenigingen…………………………..
 • Anders, nl……………………………………………………………………………………………………………………………

En welke bedreigingen ziet u?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

5            Wat zou de maximale grootte van een eventueel zonneveld mogen zijn (in voetbalvelden gerekend)?………………………………………………………………………………..

En heeft u dan liever één grote of liever een aantal kleinere velden verdeeld over meerdere locaties?………………..

6            Hoe kijkt u aan tegen de locatiekeuze van een dergelijk initiatief (wat vindt daarbij belangrijk)? ……………………………………………………………………………………………………………………………………

7            Zou u graag betrokken willen worden in een dergelijk initiatief? Ja/nee

Ingeval van ja, graag contact opnemen met secretaris@loenenzonnedorp.nl

8            Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud