De Protestantse kerk september

protestantse kerk loenen

De Protestantse kerk september

1 september beginnen de kerkdiensten in de Protestantse Kerk weer om 10.00 uur. En 22 september zijn de beide kerken gesloten, omdat we op een oecumenisch reisje gaan. In het kerkblad of op de website vindt u de mogelijkheden om u op te geven

8 september heeft de Protestantse Kerk de startzondag.  Het thema: Heel Loenen bakt. We houden een taartbakwedstrijd. Iedereen uit ons dorp (of verbonden met ons dorp) mag een taart brengen tussen 9.30 en 10.00. Vanaf 10 uur gaan we taart eten en koffiedrinken (of thee of limonade) Elk puntje taart wordt becijferd door degene die het opeet. Meer taartpunten eten kan ook. Je snapt wel dat de wedstrijd daarmee wel met een knipoog gezien moet worden. Wie wil kan na het taart eten en de uitslag, in de kerk blijven. Maar naar huis gaan mag ook. In elk geval hebben we om 11.30 uur de kerkdienst onder het motto: Wat bakken we er eigenlijk van? In deze dienst wordt gecollecteerd voor de Zonnebloem. En mocht u denken, daar wil ik nou eens bij zijn, maar dat lukt niet vanwege vervoer, trek even aan de bel. In samenwerking met de Zonnebloem zorgen we dan dat u gehaald en gebracht wordt. Daarvoor kunt u contact opnemen met Tonny van Hensbergen   tvhensbergen@hetnet.nl. Een late kerkdienst, dat kan mooi zijn voor uitslapende jonge mensen. Maar ook wel eens prettig als je afhankelijk bent van thuiszorg: op deze zondag moet het lukken om op tijd in de kerk te zijn. Welkom in elk geval, voor de taart, of voor de kerk of voor allebei. Voor wie een taart wil bakken en komen brengen natuurlijk, graag een mail naar Dinie Nieuwenhuis fam.nieuwenhuis@hetnet.nl dan kunnen we ons een beetje voorbereiden hoe groot of hoe klein onze taartproeverij wordt. Voor alle duidelijkheid: kinderen en tieners kunnen natuurlijk ook meedoen aan het taartbakken of eten.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud