De N786 (Eerbeekseweg, Beekbergerweg)

De N786 (Eerbeekseweg, Beekbergerweg)

De N786 (Eerbeekseweg, Beekbergerweg)

Belangrijk voor Loenen!

Na de zomer wordt begonnen met de reparatie en een nieuwe laag asfalt van de N786.

Vanaf de rotonde Loenen/Eerbeek op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg tot aan de A50. Dit gaat uiteraard overlast met zich meebrengen, vooral voor de middenstand. De Dorpsraad is in gesprek met de Provincie en Gemeente over beperking van de overlast. Wat minder bekend is dat de regie van deze uitvoering valt onder Eerbeek-Loenen 2030 en dus voornamelijk bedoeld om de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren.

Over het welzijn van Loenen zijn de volgende afspraken gemaakt: Volgens de Provincie zullen de transporten van de papierindustrie, voornamelijk via de Zuidelijke route gaan lopen, dus van Eerbeek naar Dieren richting knooppunt Velperbroek en verder zuidelijk of oostelijk. De afspraak is dat daardoor het verkeer door Loenen met 50% zal afnemen, destijds een aanvaardbaar getal volgens ons!

Echter inmiddels denken we, na gesprekken met de transportsector, dat dit getal niet gehaald zal worden en gaan daarover met de Provincie en Gemeente verder in gesprek, want hoe we het ook wenden of keren de Eerbeekseweg blijft te smal voor het huidige verkeersaanbod en dat wat we in de toekomst verwachten. Het vrachtverkeer wordt immers steeds zwaarder en groter. Ook over het oversteken van kinderen en ouderen bij de Spar en over de levensgevaarlijke bocht bij den Eikenboom hebben we nog veel zorgen, zeker als in 2022 Den Eikenboom opengaat.

Het is en blijft een drama en zonder een echte oplossing blijft alles zoals het is. Inmiddels wordt er door de Provincie geteld en wordt op kentekenniveau gekeken wie waar heen gaat en terugkomt, maar ja het is wel Coronatijd! En dus ook een ander gedrag en gebruik door de weggebruiker.

Wat doen we als we dichtbij de 50% minder verkeer komen met bijvoorbeeld een afname van 40%? – de Dorpsraad vindt het welzijn van het dorp belangrijk en uiteraard ook de participatie, we hebben inmiddels al 44 jaar gewacht op een oplossing en dus is inspraak op zijn plaats.  Laat het dorp spreken over de toekomst van Loenen, in dit geval de infrastructuur rond- en door Loenen! 

Zeker met de recente dodelijke ongevallen op Kanaal Zuid is er een situatie ontstaan die voor Loenen zeer slecht uitpakt. Een van de alternatieven destijds was een rondweg rond Loenen richting het Kanaal of vanaf de Brugkabouter een directe aansluiting maken op het Kanaal, waarna door het vrachtverkeer gekozen kan worden voor Kanaal Zuid en de A1 of de Zuidelijke Route richting Dieren. Dit bekent verbreding/verbetering van de Kanaalroute.

We worden in Loenen doorklieft door twee Provinciale wegen (N786, N789) en een levensgevaarlijke doorgaande route langs het kanaal, allemaal niet bevorderlijk voor het welzijn van Loenen.  

Wat gaat zowel de Provincie als de gemeente Apeldoorn hieraan doen?  Ook gaat de Eerbeekseweg/Beekbergerweg (N786) dwars door Natura 2000, kan dat? We spreken nog niet eens over C02 en uitlaatgassen waar ons uitermate groene dorp mee wordt belast.   Want wat is in Loenen de waarde van alle verhalen in Nederland over de CO2 emissie? Geldt dit niet voor Loenen, moet hier niet gewerkt worden aan vermindering van de uitstoot?

Samenvattend: De komende periode wordt cruciaal voor Loenen, we houden jullie op de hoogte.

Namens Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Willem de Zanger, voorzitter

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud