De dorpsraad

De dorpsraad

Annulering

Wegens organisatorische redenen kan de bijeenkomst op 10 november met de besturen van de verenigingen niet doorgaan. Naar een nieuwe datum wordt gezocht!

Stembureau locaties

Op woensdag 22 november vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In Loenen zijn er 2 stembureaus. U kunt terecht bij De Brink en bij de Tweede Stee. Waar vorige keer nog de gymzaal aan de Kempe de locatie was, is deze nu weer op de oude “stee” teuggekeerd. Voor beide locaties geldt dat ze geopend zijn van 7:30 tot 21 uur.

Subsidies

In 2023 is er weer volop gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Hiermee zijn veel leuke en waardevolle activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd van verenigingen en belangenorganisaties door de hele gemeente.

Voor 2024 is er opnieuw subsidiegeld beschikbaar vanuit de subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Wilt u hier (wederom) voor in aanmerking komen? Dien dan uiterlijk 1 november 2023 een subsidieaanvraag in via https://www.apeldoorn.nl/subsidieregeling-gebiedsparticipatie. Zo wordt uw aanvraag nog vóór 2024 behandeld.  Later binnengekomen aanvragen worden nog wel behandeld zolang er subsidie beschikbaar is.

Het is handig om het volgende stappenplan te volgen bij uw subsidieaanvraag:

 1. Lees de subsidievoorwaarden goed door en zorg dat uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. 
 2. Log in met DigiD of E-herkenning
 3. Vul het formulier in dat verschijnt na het inloggen. Als bijlage voegt u de activiteiten omschrijving en begroting toe zoals dit in de volgende stappen omschreven wordt. 
 4. Beschrijf de activiteit: 
  – Welke activiteiten wilt u organiseren?
  – Waarom gaat u dit doen?
  – Wie is de doelgroep? Indien van toepassing: hoeveel leden heeft uw organisatie? 
  – Met welke partijen werkt u samen? 
 5. Stel een begroting op: 
  – Maak een lijst met alle kosten en categoriseer deze (vrijwilligers waardering/kosten, materiaalkosten, promotiekosten, administratie/bestuurskosten)
  – Maak een lijst met alle inkomsten en categoriseer deze (crowdfunding, subsidie, eigen bijdrage etc.)
  – Zet alle inkomsten tegenover de geschatte kosten van de activiteit in een begrotingsoverzicht.
 6. Bent u een stichting? Voeg dan ook de actuele statuten van uw stichting toe in de bijlage. 
 7. Voeg alle bestanden toe aan de bijlagen.
 8. Stuur het formulier op. 

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud