Bedrijventerrein Kieveen

Op 8 februari jl. is er een voorlichtingsavond geweest van de Gemeente over het Bedrijventerrein Kieveen.

Kieveen is voor de ondernemers en inwoners van Loenen heel belangrijk. Inmiddels hebben zich een aantal bedrijven uit Loenen ingeschreven om zich te vestigen op dit terrein. Hierdoor maken deze bedrijven plaats voor toekomstige woningbouw in Loenen.

Vooral voor de Loenense jongeren wordt het een steeds groter probleem om een huis te vinden, enerzijds wordt alles voor hun neus weggekocht, anderzijds waren er geen bouwinitiatieven vanuit de Gemeente. Hier heeft de Dorpsraad de Gemeente advies gegeven om de woningnood op te lossen, we hopen dat dit nu eindelijk gaat gebeuren, dit geldt uiteraard ook voor de door ons zo betaalbare ouderenwoningen en 24-uurs zorg in Loenen.

Op dit moment heeft ook Veluwonen interesse om een blokje sociale woningen te bouwen. Zorg er daarom voor dat je staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek!

Tijdens de presentatie van de Gemeente is gebleken dat men slecht was voorbereid en geen kennis had wat zich een aantal jaren rond Kieveen heeft afgespeeld. Er zijn een drietal rechtszaken (particulieren en bedrijven) aangespannen tegen de Gemeente waarbij de indieners in alle gevallen gelijk hebben gekregen!

Met betrekking tot de aan- en afvoer van de terrein is er voorlopig gekozen door de Gemeente voor het verbreden van het Kieveen en verder de afvoer via de Voorsterweg en de Hoofdweg, m.a.w. nog meer verkeersdruk op het centrum van Loenen. De Dorpsraad is al een lange periode druk bezig om een oplossing te zoeken voor de gecompliceerde infrastructuur rond Loenen samen met de Gemeente en de Provincie, jammer dat het “Kieveen-team” van de Gemeente de weg naar de DR en Provincie niet heeft gevonden.

De Dorpsraad

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste