ALV Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Algemene Leden Vergadering

Eindelijk kunnen we weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) plannen!

Op 4 april hebben we de grote zaal van de Brink besproken en hopen we op de komst van heel veel leden. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Er zullen vele zaken aan de orde komen, zoals de contacten met Provincie en Gemeente, onze voornemens en ideeën en ook zullen we proberen al uw vragen te beantwoorden. De stukken zijn vanaf 14 maart op te vragen bij de secretaris. Ook zal in de volgende uitgave van Nieuws uut Loenen nadere aandacht besteed worden aan de ALV.

Agenda:

1. Opening, Voorstellen Henriëtte Althof, gebiedsmanager voor de dorpen en het buitengebied

2. Notulen ALV 15-5-2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslagen door portefeuillehouders
Wonen: Overzicht, nieuwbouw en soc. woningbouw, 24-uurs zorg, Scholen
Groen: Uitkijktoren en Buitengebied
Toerisme: Kort overzicht
Ondernemers: Kieveen

5. Benoemingen binnen het bestuur

6. Jaarrekening

7. Verslag kascommissie en goedkeuren jaarrekening

8. Pauze

9. Spreker

Wij verheugen ons erop u alleen weer te zien en aan u te kunnen vertellen waar we allemaal mee bezig zijn voor Loenen. Zet u deze datum vast in uw agenda?

Het bestuur van Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Delen:

Gerelateerde berichten

Oorlogsgravenstichting en Veteranenbegraafplaats

Vereniging Vrijwilligers Veteranen Begraafplaats Loenen (VV NVBL) en OorlogsGravenStichting (OGS) vragen hulp Na de vorige publicatie zijn we inmiddels weer een aantal maanden verder en er zijn al meerdere veteranen

Aanleg Dorpshart

Er vinden dit jaar voor de zomervakantie nog werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats die conflicteren met de werkzaamheden voor de aanleg van het dorpshart. Er is nog samen met de

Algemene ledenvergadering

Vele leden van de Dorpsraad waren aanwezig bij deze bijpraatbijeenkomst. Er was grote interesse in de presentaties en er werden vele vragen gesteld en beantwoord. Ter sprake kwamen onder andere

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: 400 jaar jong

Dit jaar wordt De Middelste Molen (ambachtelijke papierfabriek en museum in Loenen) 400 jaar jong! Het is de bedoeling om niet alleen stil te staan bij 400 jaar De Middelste