ALV Dorpsraad Loenen Zonnedorp

ALV Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Algemene Leden Vergadering

Eindelijk kunnen we weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) plannen!

Op 4 april hebben we de grote zaal van de Brink besproken en hopen we op de komst van heel veel leden. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Er zullen vele zaken aan de orde komen, zoals de contacten met Provincie en Gemeente, onze voornemens en ideeën en ook zullen we proberen al uw vragen te beantwoorden. De stukken zijn vanaf 14 maart op te vragen bij de secretaris. Ook zal in de volgende uitgave van Nieuws uut Loenen nadere aandacht besteed worden aan de ALV.

Agenda:

1. Opening, Voorstellen Henriëtte Althof, gebiedsmanager voor de dorpen en het buitengebied

2. Notulen ALV 15-5-2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Verslagen door portefeuillehouders
Wonen: Overzicht, nieuwbouw en soc. woningbouw, 24-uurs zorg, Scholen
Groen: Uitkijktoren en Buitengebied
Toerisme: Kort overzicht
Ondernemers: Kieveen

5. Benoemingen binnen het bestuur

6. Jaarrekening

7. Verslag kascommissie en goedkeuren jaarrekening

8. Pauze

9. Spreker

Wij verheugen ons erop u alleen weer te zien en aan u te kunnen vertellen waar we allemaal mee bezig zijn voor Loenen. Zet u deze datum vast in uw agenda?

Het bestuur van Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Delen:

Gerelateerde berichten

Al 40 jaar De Brink

Als je in een Drents dorp de term “de brink” laat vallen wordt direct gedacht aan het terrein dat zich midden in dat dorp bevindt. Het is daar in die

Bedrijf in Beeld SMLteams

SMLteamsTurfhekke 11                                 Telefoon: 06 25467800                         Website: www.smlteams.nl         Email: susanne@smlteams.nl                   Eigenaar: Susanne Mentink Aantal personeelsleden: 3 freelancers (2023) en 1 persoon ter ondersteuning voor de allround communicatie (2022). Activiteiten: Teamontwikkeling en

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.