Vrienden van de Loenense bossen

Uitkijktoren.

Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming de realisatie van de uitkijktoren te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zouden ontbreken heeft het bestuur van de Vrienden niet stilgezeten.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof en koolmonoxide berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.

Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur.

De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland.

Ook zal op 13 november a.s. een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij o.a.de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

Verkoopwagen

In verband met de Coronacrisis zijn onze verkoopactiviteiten pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat we helaas 14 keer minder bij de schaapskooi aanwezig waren.

Ondanks dit gegeven zijn we er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles “Coranaproof”.

Vele Loenenaren en recreanten wisten ons te vinden op de schaapsweide. Hierbij willen wij onze vele vrijwilligers hartelijk bedanken.

Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name onze koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht.

Oliebollenverkoop

Op dit moment onderzoeken we nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Zonnedak Thomassen keert uit

Het Zonnedak Thomassen is ruim een half jaar in productie en alles verloopt tot nu toe volgens plan. In totaal is sinds de start 400.000 kWh geleverd, die 44.000 euro

Afwegingskader zonne-energie Loenen

In Loenen wordt hard gewerkt aan een eigen afwegingskader voor zonne-energie. Met het opstellen van eigen spelregels willen we de regie over zonne-energie in Loenen zoveel mogelijk in eigen hand

Bedrijf in Beeld Tak Podologie

Naam bedrijf:  Tak podologieAdres:  Hoofdweg 64, 7371 AJ, Loenen                      Telefoon:  0630116483                          Website:  www.takpodologie.nl  Email: Bianca.tak@ceestak.nl                    Eigenaar:  Bianca Tak Activiteiten:Gespecialiseerd in echografie, hielpijn, scheefgroeiende tenen, kinderen in de groei, wandel gerelateerde