Vrienden van de Loenense bossen

Vrienden van de Loenense bossen

Uitkijktoren.

Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming de realisatie van de uitkijktoren te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zouden ontbreken heeft het bestuur van de Vrienden niet stilgezeten.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof en koolmonoxide berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.

Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur.

De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland.

Ook zal op 13 november a.s. een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij o.a.de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

Verkoopwagen

In verband met de Coronacrisis zijn onze verkoopactiviteiten pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat we helaas 14 keer minder bij de schaapskooi aanwezig waren.

Ondanks dit gegeven zijn we er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles “Coranaproof”.

Vele Loenenaren en recreanten wisten ons te vinden op de schaapsweide. Hierbij willen wij onze vele vrijwilligers hartelijk bedanken.

Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name onze koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht.

Oliebollenverkoop

Op dit moment onderzoeken we nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud