Vrienden van de Loenense bossen

Uitkijktoren.

Na het besluit van de Provincie Gelderland om in het kader van de Wet Natuurbescherming de realisatie van de uitkijktoren te weigeren, omdat een aantal ecologische gegevens zouden ontbreken heeft het bestuur van de Vrienden niet stilgezeten.

Er zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Apeldoorn en Provincie Gelderland. Dit heeft geresulteerd in het opnieuw opstellen van een Natuurtoets door adviesbureau Natuurbalans uit Nijmegen. In deze nieuwe Natuurtoets zijn eveneens de actuele stikstof en koolmonoxide berekeningen, als zijnde belangrijke beoordelingspunten, meegenomen.

Belangrijke uitkomst van deze berekeningen is dat de aanleg van de toren geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur.

De nieuwe Natuurtoets met toelichting is inmiddels opgestuurd naar de Provincie Gelderland.

Ook zal op 13 november a.s. een delegatie van Gedeputeerde Staten in Loenen op bezoek komen waarbij o.a.de uitkijktoren gespreksonderwerp zal zijn.

Verkoopwagen

In verband met de Coronacrisis zijn onze verkoopactiviteiten pas gestart op 14 juni en beëindigd op 11 oktober. Dit betekent dat we helaas 14 keer minder bij de schaapskooi aanwezig waren.

Ondanks dit gegeven zijn we er toch in geslaagd om bijna dezelfde omzet te behalen als in 2019 en dat alles “Coranaproof”.

Vele Loenenaren en recreanten wisten ons te vinden op de schaapsweide. Hierbij willen wij onze vele vrijwilligers hartelijk bedanken.

Zij hebben met veel plezier en enthousiasme, met name onze koffie met eigen gebakken appelplaatkoek, aan de man en vrouw gebracht.

Oliebollenverkoop

Op dit moment onderzoeken we nog of onze oliebollenverkoop van eind november en eind december nog doorgang kan vinden.

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Dorpsraad zoekt Penningmeester

Penningmeester gezocht Dit jaar is onze penningmeester, Janneke van Oorspronk, 10 jaar lid van het bestuur van de dorpsraad. Ze heeft ons verteld te willen aftreden. Het bestuur vindt dat

scouting-valeouwe

Scouting Valeouwe Potgrondactie 20 maart

Potgrondactie Op zaterdag 20 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse potgrondactie in Loenen.  De opbrengsten uit deze actie hebben we nodig om onze activiteiten voor alle speltakken het komende jaar

Afscheid dokter Thomson.

Op donderdag 25 maart 2021 gaan wij afscheid nemen van dokter Thomson. Zij heeft 34 jaar als huisarts in en rondom Loenen gewerkt en is betrokken geweest bij velen. Gezien