Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen

protestantse kerk loenen

Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen

Ook dit jaar doet Loenen weer mee aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Hiermee worden veel mensen financieel geholpen. Wij brengen daarom de actie graag onder uw aandacht.

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben” groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden, op vakantie gaan geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste las-ten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.

Daarom houden we als gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn en Loenen de actie Vakantiegeld Samen Delen. Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. We geloven dat samen delen iedereen goed doet, ontvangers én gevers! Doet u ook weer mee? Alle informatie vindt u op: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.n

Volgende maand zullen de folders weer verspreid gaan worden. In de folder leest u meer over het overmaken van de gift en het aanvragen van een bijdrage. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 2 juni.

Zie ook de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Een hartverwarmende actie!

Met vriendelijke groet, Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud