Recreatiezonering Loenense bossen

Recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd voldoende recreatiemogelijkheden te blijven bieden, worden in 2024 verschillende paden en routes aangepast. Het gaat om enkele paden in de natuurgebieden Reeënberg, Hoeve Delle en Ramenberg die door Natuurmonumenten worden beheerd. En het gaat om een aantal paden in natuurgebied Loenermark dat in beheer is bij Geldersch Landschap & Kasteelen. De twee terreinbeherende organisaties zijn met betrokkenen in gesprek over de aanpassingen van paden en routes.

Gezonde balans tussen natuur en recreatie
In de Loenense bossen liggen een aantal paden op kwetsbare delen in de natuur. Dat maakt het voor vogels en andere dieren lastig om een rustige plek te vinden om te broeden of voor het grootbrengen van jongen. Vooral de heide en de overgangen van heide naar bos zijn belangrijk voor plant- en diersoorten. Dit zijn ook de plekken waar veel paden voor recreatie lopen. Door sommige paden op de overgang bos-heide terug te geven aan de natuur en meer afstand tussen de verschillende paden aan te houden kan er meer rust gecreëerd worden voor kwetsbare plant- en diersoorten.
Door enkele (sluip)paden te sluiten en routes te verleggen, wordt ruimte gemaakt voor beschermde soorten als nachtzwaluw, tapuit, boomleeuwerik, draaihals, wespendief en zwarte specht; maar ook voor reptielen, zoals de adder en de zandhagedis. Zo wordt samengewerkt aan een gezonde balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe, zodat er een toekomst is voor de Veluwe.

Voor meer informatie: www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud