Provincie gaat verkeer Eerbeek Loenen extra monitoren

Provincie gaat verkeer Eerbeek Loenen extra monitoren

Provincie Gelderland gaat bij Eerbeek en Loenen verkeer tellen om beter inzicht te krijgen in de verkeersstromen. Eerder dit jaar zijn op basis van berekende verkeerscijfers maatregelen gekozen om (vracht)verkeer door Dieren, Loenen en Laag Soeren te verminderen. Uit analyse blijkt nu dat het model voor een deel van de maatregelen geen betrouwbare verkeersprognose geeft. Het verkeer neemt in de kern van Loenen veel minder af dan uit het model bleek. Om een goede inschatting te kunnen maken van het effect van maatregelen wordt het verkeersmodel nu verfijnd.

Het aanpassen van het wegennet waaronder de N786 is één van de projecten in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Doel van het programma is om de papierindustrie blijvend aan Eerbeek te binden en zo werkgelegenheid in de regio te behouden. Daarbij moet de leefbaarheid in het gebied verbeteren. De provincie werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Apeldoorn, Brummen en de industriekern Eerbeek-Loenen.

Grofmazig model

Om het effect van verschillende mogelijke wegmaatregelen in de regio te vergelijken zijn de verschillende alternatieven doorgerekend. Nu blijkt dat hierbij een te grofmazig verkeersmodel is gebruikt. Het gaat om veel lokaal bestemmingsverkeer en bijna gelijkwaardige keuzes tussen routes. Dat leidt bij een grofmazig model met kleine verschillen in routes tot grote effecten in de voorspellingen van het model. Ook zijn er invoerfouten gemaakt. Het model komt niet overeen met de lokale situatie. Verwachting is nu dat met de gekozen maatregelen het verkeer in Loenen maar beperkt afneemt, niet met 50% zoals uit het model bleek.

Traverse Dieren ontlast Laag Soeren

Een ander doel van de wegmaatregelen in de regio is het vrachtverkeer verminderen in Laag Soeren. Er wordt nog maar kort geteld, maar het lijkt erop dat door de aanleg van Traverse Dieren het verkeer in deze kern al voor een deel is afgenomen.

Hoe verder?

Om een beter beeld te krijgen van het verkeer wordt er de komende tijd extra gemonitord in de regio Eerbeek Loenen. Er zijn al 4 vaste telpunten, daar komen er binnenkort nog 4 bij. Behalve het uitbreiden van het aantal punten zal er ook een verdiepingsslag plaatsvinden; er worden niet langer enkel verkeershoeveelheden in beeld gebracht maar ook de routekeuze en waar die van afhankelijk is. Op basis hiervan onderzoekt provincie Gelderland samen met de partners opnieuw mogelijke maatregelen, passend bij doelen en kosten.

Op een deel van de gekozen wegmaatregelen heeft de verkeerde prognose geen effect. Deze aanpassingen gaan over een logische en veilige weginrichting, niet over rijroutes van vrachtwagens. Deze onderdelen van het programma kunnen doorgaan. Daarnaast kijken we ook welke aanpassingen aan de N786 meegenomen kunnen worden bij het groot asfaltonderhoud dat in 2021 gepland staat.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud