Kleur en fleur in de dorpen – Gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit en uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te versterken. Inmiddels is hiervoor een ‘Groenplan’ in voorbereiding. Vooruitlopend op dit brede groenplan heeft de gemeenteraad vanaf 2017 voor de eerste jaren extra budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van groen in Apeldoorn. In 2017 is dat bedrag besteed in de stad. In 2018 staat er een bedrag gereserveerd van € 100.000,- voor het toevoegen van kleur&fleur in de dorpen en buurtschappen van Apeldoorn.

Voor de invulling van de besteding zijn enkele uitgangspunten opgesteld:

  • Het betreft een kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare ruimte, daar waar het nu versleten/afwezig is;
  • Het betreft een duurzame beplanting, in principe voor minimaal 10 jaar en bij voorkeur in de volle grond.
  • Alleen A-locaties komen in aanmerking. Daarbij moet je denken aan winkelcentra, invalswegen, dorpskernen, binnenstad, stadparken en verzorgings-/ziekenhuizen;
  • Het groen is kleurig èn passend in de omgeving en volgt de vormgeving hiervan;
  • Ieder stadsdeel (incl. de dorpen) wordt bedeeld;
  • Het budget wordt niet ingezet voor reguliere projecten;

Graag betrekken we hierbij de bewoners van de dorpen en de buurtschappen en vragen om dit voorjaar te komen met concrete voorstellen, passend bij het dorp of de historie van het dorp. Daarna zullen er keuzes moeten worden gemaakt wat er kan worden uitgevoerd. Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben suggesties met toepassing van ecologisch interessante verwilderingsbollen of wilde flora (naast meer kleur ook meer insecten!) de voorkeur.

Ernst Jan Mulderij

Vakspecialist groen

Aanmelden kan bij dorpsraadloenen@outlook.com

 

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Appelflappen actie Spritshz

APPELFLAPPEN ACTIE Net als veel andere bedrijven en verenigingen heeft Spritshz het op dit moment zwaar. Om toch inkomsten te verzamelen, om de winter door te komen, hebben we daarom

politie loenen

Nieuwe wijkagent

Mijn naam is Fatma Tepeli. Ik ben uw nieuwe wijk/dorpsagent. Ik ben 43 jaar oud en geboren en getogen in de gemeente Brummen. Ik heb de politieopleiding gevolgd in 1996,

7 dec. Kerstbomen in Loenen

Om de sfeer in ons dorp rond de Kerstdagen te verhogen gaan we ook dit jaar langs de Eerbeekseweg en de Hoofdweg kerstbomen plaatsen. Het neerzetten is gepland voor maandag

Veldhuizen

Bedrijvenpark Veldhuizen gaat voor 55 ton CO2 reduceren door plaatsen zonnepanelen! Vanaf 1 december 2020 zullen, alle op bedrijvenpark Veldhuizen gevestigde bedrijven, voorzien worden van stroom opgewekt door de collectieve