Kleur en fleur in de dorpen – Gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit en uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te versterken. Inmiddels is hiervoor een ‘Groenplan’ in voorbereiding. Vooruitlopend op dit brede groenplan heeft de gemeenteraad vanaf 2017 voor de eerste jaren extra budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van groen in Apeldoorn. In 2017 is dat bedrag besteed in de stad. In 2018 staat er een bedrag gereserveerd van € 100.000,- voor het toevoegen van kleur&fleur in de dorpen en buurtschappen van Apeldoorn.

Voor de invulling van de besteding zijn enkele uitgangspunten opgesteld:

  • Het betreft een kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare ruimte, daar waar het nu versleten/afwezig is;
  • Het betreft een duurzame beplanting, in principe voor minimaal 10 jaar en bij voorkeur in de volle grond.
  • Alleen A-locaties komen in aanmerking. Daarbij moet je denken aan winkelcentra, invalswegen, dorpskernen, binnenstad, stadparken en verzorgings-/ziekenhuizen;
  • Het groen is kleurig èn passend in de omgeving en volgt de vormgeving hiervan;
  • Ieder stadsdeel (incl. de dorpen) wordt bedeeld;
  • Het budget wordt niet ingezet voor reguliere projecten;

Graag betrekken we hierbij de bewoners van de dorpen en de buurtschappen en vragen om dit voorjaar te komen met concrete voorstellen, passend bij het dorp of de historie van het dorp. Daarna zullen er keuzes moeten worden gemaakt wat er kan worden uitgevoerd. Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben suggesties met toepassing van ecologisch interessante verwilderingsbollen of wilde flora (naast meer kleur ook meer insecten!) de voorkeur.

Ernst Jan Mulderij

Vakspecialist groen

Aanmelden kan bij dorpsraadloenen@outlook.com

 

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

De schapen zijn weer terug

Sinds vorige week donderdag zijn de schapen weer in Loenen aangekomen ze zijn terug van een korte vakantie op de Tongerense heide. Ze zijn nu weer thuis bij de schaapskooi op de Loenermark. Overdag mogen ze weer genieten van de Loenense heidevelden.

De G-Toppers van Loenermark gaan weer trainen!

Vrijdag 4 september gaan de g-voetballers van Loenermark beginnen aan een nieuw voetbalseizoen. De eerste training staat dan gepland op de vaste tijd van 18:45 – 19:45 uur. Uiteraard wordt er getraind met inachtneming van de richtlijnen van RIVM. Voor het G-Voetbal geldt: “Normaal wat normaal kan, speciaal waar nodig”! Iedereen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanaf ongeveer 6

Bloedprikken op afspraak

Vanaf 1 september kan bloedprikken in de Brink, net als in het ziekenhuis, alleen nog op afspraak. De afspraak kan vanaf 31 augustus gemaakt worden via www.gelreziekenhuizen.nl of telefonisch 055-5811210

Glasvezel, Goed nieuws!

Goed nieuws! Na het succesvolle glasvezelproject voor het buitengebied, waar eind dit jaar de aanleg wordt afgerond, is Delta Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) nu gestart met een project voor de bewoners binnen de bebouwde kom. Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, kinderen online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een