Kleur en fleur in de dorpen – Gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad vindt het belangrijk om de kwaliteit en uitstraling van het groene karakter binnen de gemeente Apeldoorn te versterken. Inmiddels is hiervoor een ‘Groenplan’ in voorbereiding. Vooruitlopend op dit brede groenplan heeft de gemeenteraad vanaf 2017 voor de eerste jaren extra budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van groen in Apeldoorn. In 2017 is dat bedrag besteed in de stad. In 2018 staat er een bedrag gereserveerd van € 100.000,- voor het toevoegen van kleur&fleur in de dorpen en buurtschappen van Apeldoorn.

Voor de invulling van de besteding zijn enkele uitgangspunten opgesteld:

  • Het betreft een kwaliteitsverbetering van de (groene) openbare ruimte, daar waar het nu versleten/afwezig is;
  • Het betreft een duurzame beplanting, in principe voor minimaal 10 jaar en bij voorkeur in de volle grond.
  • Alleen A-locaties komen in aanmerking. Daarbij moet je denken aan winkelcentra, invalswegen, dorpskernen, binnenstad, stadparken en verzorgings-/ziekenhuizen;
  • Het groen is kleurig èn passend in de omgeving en volgt de vormgeving hiervan;
  • Ieder stadsdeel (incl. de dorpen) wordt bedeeld;
  • Het budget wordt niet ingezet voor reguliere projecten;

Graag betrekken we hierbij de bewoners van de dorpen en de buurtschappen en vragen om dit voorjaar te komen met concrete voorstellen, passend bij het dorp of de historie van het dorp. Daarna zullen er keuzes moeten worden gemaakt wat er kan worden uitgevoerd. Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben suggesties met toepassing van ecologisch interessante verwilderingsbollen of wilde flora (naast meer kleur ook meer insecten!) de voorkeur.

Ernst Jan Mulderij

Vakspecialist groen

Aanmelden kan bij dorpsraadloenen@outlook.com

 

Delen:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Gerelateerde berichten

Dorpsraad zoekt Penningmeester

Penningmeester gezocht Dit jaar is onze penningmeester, Janneke van Oorspronk, 10 jaar lid van het bestuur van de dorpsraad. Ze heeft ons verteld te willen aftreden. Het bestuur vindt dat

scouting-valeouwe

Scouting Valeouwe Potgrondactie 20 maart

Potgrondactie Op zaterdag 20 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse potgrondactie in Loenen.  De opbrengsten uit deze actie hebben we nodig om onze activiteiten voor alle speltakken het komende jaar

Afscheid dokter Thomson.

Op donderdag 25 maart 2021 gaan wij afscheid nemen van dokter Thomson. Zij heeft 34 jaar als huisarts in en rondom Loenen gewerkt en is betrokken geweest bij velen. Gezien