Inspraakreactie Loenen tijdens pma over Wind-energie

Inspraakreactie Loenen tijdens pma over Wind-energie

Inspraakreactie van de voorzitter van Loenen Zonnedorp tijdens de politieke markt in Apeldoorn over Wind-energie op 11 juli 2019

Geachte raadsleden, wethouder en overige aanwezigen,

Allereerst onze complimenten voor het niveau en de beschaafde wijze waarop de insprekers met dit moeilijke emotionele onderwerp zijn omgegaan, dit vraagt ook om een respectvolle discussie en antwoord van de raad naar de betrokken dorpen.

De bekendmaking van eventuele plaatsen en locatie van windmolens is snel en onverwacht Loenen binnengekomen. Dat dit moment eraan kwam was te verwachten, maar ondanks dat voelde het toch aan als een overval. Er was ook geen tijd om de Loenenaren naar hun mening te vragen en moesten dus afgaan van de “dorpsgesprekken”.
Loenen heeft inmiddels een burgerparticipatie proces (bottom-up proces) doorlopen en met de Gemeente afgesproken om als pilot verder te gaan. Het verbaast ons keer op keer dat in tegenstelling tot de gemaakte afspraken de Gemeente deze niet nakomt en met top-down plannen de burgers van Apeldoorn verrast, o.i. een flagrante schending van de gemaakte afspraken.
De gekozen plek voor de windmolens was voor een deel van de Loenenaren de minst slechte, echter het verdeelt de bevolking wel en dat kan ver gaan, “Noaberschap” is in deze regio zeer belangrijk en door deze acties kan dit schade oplopen. De discussies in de “buurtjes” kunnen hierdoor hoog oplopen en geven daardoor een ongewenst effect.
Ook vinden we dat er slechts drie dorpen “uitverkoren” zijn en dat de overige dorpen en de stad Apeldoorn meer dan goed wegkomen.

Loenen is een snel groeiend toeristisch dorp met jaarlijks ruim 1 miljoen toeristen en is dus kwetsbaar voor grote gezichtsbepalende objecten.
Vlakbij de geplande locatie van deze molens staat in de zichtlijn Kasteel ter Horst, is er een camping dichtbij, wordt er vlak bij een onderhoudsloods voor de VSM neergezet, loopt er veel wild (reeën, dassen etc.), staat tegen Natura 2000 gebied aan en wordt neergezet aan de rand van de Loenense Enk, waar het bedrijf van de Heerenboeren staat. Ook binnen een kleine afstand is de Groote Modderkolk waar Natuurmonumenten en Verdandi (gehandicaptenzorg) hun locatie hebben.

Tevens is Loenen al doorsneden door twee drukke provinciale wegen en is de vraag relevant of Loenen nog een keer gestraft moet worden met Windmolens in haar achtertuin.
Ook vragen wij ons af waarom er niet regionaal, landelijk of misschien zelfs Europees wordt gedacht en waarom dit in het meest groene deel van Nederland moet. Ook vragen wij ons af of het eventueel plaatsen van windmolens langs de grenzen van de Gemeente Apeldoorn voldoende zijn geborgd met de buurgemeenten zodat er geen molens langs de grenzen van Apeldoorn geplaatst gaan worden.

Verliezers zullen er altijd zijn, we willen zeker niet als Nimby (Not in my backyard) bekend staan, maar positief meedenken in dit proces.

We begrijpen dat dit een vrijwel onomkeerbaar proces is, maar denken ook dat de locaties nog onvoldoende onderzocht zijn.

Wel willen we geheel of gedeeltelijk participeren in zon- en/of windenergie, dit met de Energie Coöperatie Loenen, hierover hebben we reeds een eerste oriënterend gesprek gehad met Gemeente Apeldoorn.

Loenen heeft tenslotte duurzaamheid centraal staan!
Namens Vereniging Loenen Zonnedorp,
Willem de Zanger, voorzitter

 

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud