Het wegennet

Het wegennet

De overleggen over de noodzakelijk ingrepen voor het verkeer in Loenen gaat onverminderd door. Afgelopen maand spraken de provincie, waaronder een expert geluid en een expert luchtkwaliteit., de strategisch adviseur mobiliteit van de gemeente, de dorpsraad, de belangengroep N786, Veilig verkeer Nederland, de Fietsersbond en de Eikenboom met elkaar.

Ter sprake kwamen onder andere de volgende vragen:

  • De doorsnijding van de N786 door het dorp gaat ten koste van het woon- en leefklimaat in Loenen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat Loenenaren zich weer prettig gaan voelen? Het gaat niet alleen om getallen en feiten, maar ook om beleving.
  • Kan de luchtkwaliteit lokaal gemeten worden in Loenen?
  • Wat is de reactie van de provincie op het rapport van de GGD over het geluidsniveau?  
  • Inzicht wordt gevraagd in de consequenties van het instellen van 30 km/uur., het uitrijden van uitritten, de oversteekbaarheid en de eventuele treintjesvorming op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg.
  • Extra aandacht wordt gevraagd voor fietsers en voetgangers
  • Heeft de provincie een beleidsmatige voorkeursroute voor het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek?

Benadrukt werden door de aanwezigen dat gestreefd moet worden naar structurele oplossing én dat er een lange termijnvisie moet komen voor het wegennet rond Loenen.

Aangegeven werd dat er rekening gehouden moet worden met toekomstige woningbouw en de locatie voor de nieuwe school. Meer en veiliger oversteekplaatsen zijn noodzakelijk

Snelheidsmetingen hebben duidelijk gemaakt dat er vooral ‘s avonds te hard gereden wordt door het dorp, een handhavingsverzoek naar de politie zal, opnieuw, worden gedaan.

Ook de groenvoorziening kwam uitvoerig aan bod, inmiddels zijn bomen aangeplant bij de Spar en bij de rotonde. Met verdere vergroening wordt gewacht tot er definitieve wegontwerpen zijn.

Binnen het project Wegennet Eerbeek Loenen 2030 wordt gewerkt aan Koersnota 2 die goedgekeurd moet worden door de betrokken gemeentes en de provincie. De financiële en uitvoeringsplanning zullen daarin meegenomen worden.

Delen:

Gerelateerde berichten

Uitbreiding trainersstaf voor G voetbal

Loenermark zoekt aanvulling voor de trainersstaf met betrekking tot G-Voetbal. Het gaat om een uurtje trainen in de 2 weken. De training is op vrijdagavond van 18:45-19:45 uur. Info via

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: Vrijwilligers gezocht!

De ambachtelijke papierfabriek en museum ‘De Middelste Molen’ te Loenen heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers (m/v). De Middelste Molen wordt jaarlijks bezocht door ca. 10.000 mensen. Ruim 50 vrijwilligers leiden

Duofiets

Het mooie weer komt er weer aan, dus wordt het tijd om eens een mooie fietstocht te gaan maken. Daarvoor is er voor hen, die er graag eens op uit

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.