Gemeente Regenwater

Gemeente Regenwater

Regenwater zorgt met regelmaat voor overlast. Het water komt voor het grootste deel terecht in het riool. Maar regenwater is schoon water, onmisbaar voor planten en dieren. In Apeldoorn willen we dit regenwater weer gebruiken of teruggeven aan de natuur. De gemeente Apeldoorn doet dit door openbare ruimtes af te koppelen van het riool. Asfalt wordt vervangen voor klinkers, er worden wadi’s aangelegd en er worden beken en sprengen naar boven gebracht. Inwoners kunnen ook een bijdrage aan leveren, door de regenpijpen af te koppelen.

Wat is afkoppelen?
De meeste regenpijpen van huizen zijn aangesloten op het riool. Wanneer regenwater op het dak valt, verdwijnt dit rechtstreeks in het riool. Afkoppelen betekent dat het regenwater niet langer het riool instroomt, maar wordt opgevangen of weggeleid naar de tuin. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater.

De voordelen
Door afkoppelen is er minder kans op wateroverlast. Ook hoeft hierdoor het regenwater niet onnodig gezuiverd te worden en werken de zuiveringsinstallaties beter. Door het regenwater in de grond te infiltreren, wordt het grondwater aangevuld en helpt dat om verdroging te voorkomen. Daarnaast is regenwater natuurlijk altijd goed voor de natuur om ons heen.

Hoe koppel je af?
Er zijn twee afkoppelmogelijkheden: bovengronds en ondergronds. In beide gevallen wordt de regenpijp afgezaagd en verdwijnt het regenwater niet meer in het riool. Vervolgens kun je het regenwater naar je tuin laten lopen of opvangen in een regenton en zo hergebruiken. Ook kan de regenpijp aangesloten worden op een grindkoffer of infiltratiekrat onder de grond. Meer informatie over afkoppelen is te vinden op www.apeldoorn.nl/regenwater.

 

Subsidie

Als je gaat afkoppelen is de kans groot dat je in aanmerking komt voor subsidie. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Gemeente: www.apeldoorn.nl/regenwater.  Doe dit voor het afkoppelen. Zo weet je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen.

 

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud