Enquête Zonnepark Molenallee

Enquête Zonnepark Molenallee

Het zal u niet ontgaan zijn; er zijn plannen om op de hoek Molenallee en de Eerbeeksedijk een zonnepark te ontwikkelen.

De ontwikkelaar (Statkraft uit Noorwegen) is van plan voor c.a. 15 MW een aanvraag in te dienen.

Als het goed is heeft u allen kennisgenomen van de zienswijze zoals gezamenlijk opgesteld tussen de Dorpsraad Loenen en de Energie Coöperatie Loenen. Ook deze laatste heeft in haar doelstellingen de verdergaande verduurzaming van het dorp, o.a. via Zonnepanelen projecten. Dorpsraad Loenen en ECL zijn niet op voorhand tegen Zonnepanelen-ontwikkelingen, maar toch heeft u kunnen lezen dat de Dorpsraad en ECL nog veel belangrijke aanmerkingen zijn op het initiatief om op de Molenallee een groot zonnepark aan te leggen. Deze aanmerkingen liggen op twee niveaus:

  • Proces
  • Inhoud

Qua proces vinden wij dat de Loenense bevolking niet gehoord is over dit initiatief. Er is ervoor gekozen om alleen de direct aanwonenden enigszins te betrekken in vooral het ontwerp. Dat gaat om niet meer dan 50 huishoudens op een totaal van ca 1600 huishoudens, oftewel om 3% van de huishoudens. Met andere woorden 97% van de bevolking is nog niet gehoord of anderszins betrokken. En bij die 3% ging het gesprek vooral over de laatste details van het ontwerp, niet over de grotere zaken zoals de keuze van de locatie en het gebruik van landbouwgrond voor deze toepassing

Daarnaast zijn er zorgen dat een dergelijk project zoveel netcapaciteit zal opslokken dat ook technisch het volleggen van daken daardoor verlamd zal worden. Apeldoorn valt inmiddels volgens Liander in oranje gebied, hetgeen betekent dat er binnen enkele jaren problemen met de netcapaciteit verwacht worden.

Daarom willen de Dorpsraad en Energie Coöperatie Loenen een enquête onder de Loenense bevolking organiseren om zo het standpunt van inwoners te vernemen en dat een democratisch proces aan de besluitvorming ten grondslag ligt!

Binnenkort volgt verdere informatie.

Delen:

Gerelateerde berichten

Uitbreiding trainersstaf voor G voetbal

Loenermark zoekt aanvulling voor de trainersstaf met betrekking tot G-Voetbal. Het gaat om een uurtje trainen in de 2 weken. De training is op vrijdagavond van 18:45-19:45 uur. Info via

Middelste Molen Loenen

De Middelste Molen: Vrijwilligers gezocht!

De ambachtelijke papierfabriek en museum ‘De Middelste Molen’ te Loenen heeft behoefte aan nieuwe vrijwilligers (m/v). De Middelste Molen wordt jaarlijks bezocht door ca. 10.000 mensen. Ruim 50 vrijwilligers leiden

Duofiets

Het mooie weer komt er weer aan, dus wordt het tijd om eens een mooie fietstocht te gaan maken. Daarvoor is er voor hen, die er graag eens op uit

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.