Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Het bestuur van de Vereniging Loenen Zonnedorp, kort gezegd de dorpsraad van Loenen, behartigt de belangen van het dorp Loenen en haar inwoners op verschillende terreinen. Hierover worden de bewoners onder andere via Nieuws uut Loenen regelmatig op de hoogte gehouden.

De dorpsraad bestaat op dit moment uit 8 personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De andere leden van de dorpsraad beheren één of meer van de volgende clusters: Groen – Infrastructuur – Zorg, Wonen, Jeugd &Welzijn – Duurzaamheid – Ondernemen – Sport en Cultuur – Toerisme.

Mocht u vragen hebben of uw kennis willen delen, dan kunt u een mail sturen naar de secretaris van de dorpsraad. De mail zal dan doorgezet worden naar de betreffende portefeuillehouder. Maar u kunt ook altijd een mail sturen naar het directe mailadres:

Voorzitter:
Willem de Zanger
voorzitter@loenenzonnedorp.nl
Willem beheert ook de portefeuille Zorg, Wonen, Jeugd&Welzijn.

Secretaris:
Vacant
secretaris@loenenzonnedorp.nl

Penningmeester:
Timon Luesink
penningmeester@loenenzonnedorp.nl
Timon beheert ook de portefeuille Sport en Cultuur.

Duurzaamheid:
Andre Zeijseink
duurzaamheid@loenenzonnedorp.nl

Toerisme:
Hein Reusken
toerisme@loenenzonnedorp.nl

Groen:
Marloes van Brink
groen@loenenzonnedorp.nl

Ondernemen:
Willem Dikker Hupkes
ondernemen@loenenzonnedorp.nl

Infrastructuur:
Harrie Wilbrink
ínfra@loenenzonnedorp.nl

Op de website Loenenzonnedorp.nl vindt u meer informatie over de vereniging, het laatste nieuws en hoe u lid kunt worden.

De volgende Algemene Leden Vergadering is woensdag 17 april om 19.30 uur in De Brink.

Delen:

Het niet toegestaan de teksten te kopiëren of afbeeldingen op te slaan. De afbeeldingen en teksten bevatten auteursrechten.

Ga naar de inhoud